Stagevergoeding

Bij Neder-Betuwe krijg je een vergoeding voor je stage of afstuderen als je stage ten minste vier weken duurt. De vergoeding is bruto € 300,- per maand bij een fulltime stage (36 uur per week). Bij een deeltijdstage wordt de vergoeding naar rato toegekend.