Neder-Betuwe

In onze gemeentelijke organisatie werken ruim 125 mensen, zowel fulltimers als parttimers. De mix is ongeveer twee derde vrouw en één derde man. Het gemeentehuis staat in Opheusden en de gemeentelijke organisatie bestaat uit de Fysieke Pijler, de Sociale Pijler, de Pijler Bedrijfsvoering en de concernstaf. De gemeente Neder-Betuwe ligt centraal in Nederland langs de A15 en heeft een station vlakbij het gemeentehuis.

De organisatie heeft hoge ambities en werkt hard aan mooie klussen zoals de laanboomteelt (behorend tot de grootste van Europa), de leefbaarheid en voorzieningen, professionalisering van de dienstverlening (zowel intern als extern) en de doorontwikkeling van het sociaal domein.

De gemeente Neder-Betuwe werkt in regioverband veel samen met Regio Rivierenland, een samenwerkingsverband van negen gemeenten in de regio. Ook met de buurgemeente Overbetuwe is overleg en samenwerking.

Meer informatie hierover en de samenstelling van het college en de gemeenteraad, wat de gemeente Neder-Betuwe uniek maakt en de historie lees je hier…