Persoonlijke ontwikkeling

We vinden jouw persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Daarom staan we hier uitgebreid bij stil tijdens ontwikkelgesprekken: waarin wil jij je ontwikkelen en wat vraagt jouw functie over een paar jaar van je? Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een individuele opleiding, een mentor of coach. Daarnaast gaan we als organisatie de komende jaren inzetten op vitaliteit en mobiliteit.

Omdat er vergeleken met grotere organisaties minder vanzelfsprekende doorgroeimogelijkheden zijn, hebben we vooral aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Want er zijn veel manieren om jezelf uit te dagen en te blijven groeien. Er is structureel aandacht voor ontwikkelingen die op ons afkomen en hoe jij je hierbinnen kunt ontwikkelen. We voeren een goed gesprek en investeren in vakkennis, vitaliteit en verandervermogen.

We investeren de komende jaren in mobiliteit, binnen onze gemeente maar ook in regioverband. Daarnaast zoeken we op tal van terreinen binnen en buiten onze gemeente de samenwerking op.

Gerrit Stam (gemeentesecretaris): persoonlijke ontwikkeling vitaal voor Neder-Betuwe

"Medewerkers vormen het kapitaal van onze organisatie. Daarom is het belangrijk zodanige voorwaarden te scheppen zodat hun talenten optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. Die voorwaarden hebben voor een deel betrekking op de wijze waarop medewerkers in staat worden gesteld hun werkzaamheden uit te voeren. Denk daarbij aan ruime mogelijkheden om thuiswerk te verrichten. Daarnaast worden medewerkers volop kansen geboden om zich als persoon te ontwikkelen om maximaal in hun kracht te komen. Hiervoor zijn ruime budgetten beschikbaar. Dat doen we niet alleen maar met onze samenwerkingspartners in de regio. Op deze wijze wil Neder-Betuwe zich op de arbeidsmarkt onderscheiden als een bijzonder aantrekkelijke werkgever!"