De gemeente Neder-Betuwe

De organisatie heeft hoge ambities en werkt hard aan mooie klussen zoals de laanboomteelt (behorend tot de grootste van Europa), de leefbaarheid en voorzieningen, professionalisering van de dienstverlening (zowel intern als extern) en de doorontwikkeling van het sociaal domein.

Het gemeentehuis staat in Opheusden en de gemeentelijke organisatie bestaat uit de Fysieke Pijler, de Sociale Pijler, de Pijler Bedrijfsvoering en de concernstaf. De gemeente Neder-Betuwe ligt centraal in Nederland langs de A15 en heeft een station vlakbij het gemeentehuis.  

De gemeente Neder-Betuwe werkt in regioverband veel samen met Regio Rivierenland, een samenwerkingsverband van negen gemeenten in de regio. Ook met de buurgemeente Overbetuwe is overleg en samenwerking.