Balans werk-privé

We vinden het belangrijk dat je goed in je vel zit, zodat je je met energie en een goede focus op je werk kunt richten. Daarom besteden we aandacht aan mogelijkheden om werk en privé op elkaar af te stemmen.

We werken volgens Het Nieuwe Werken. Dit betekent dat je vanuit het principe van vertrouwen afspraken maakt met je leidinggevende over waar en wanneer je werkt. Indien je privé situatie daarom vraagt, zoeken we naar maatwerkoplossingen om de balans te houden, bijvoorbeeld bij het verrichten van mantelzorg. Ook kennen we een gedeeltelijk doorbetaalde ouderschapsverlofregeling en heb je de mogelijkheid om extra verlof te kopen.