Nicolien de Geus- de Bruijn

Ruimte en kansen om jezelf te ontwikkelen

Na de opleiding Bestuurskunde kwam ik bij de gemeente Neder-Betuwe te werken als Beleidsmedewerker Vrijwilligerswerk, mantelzorg en ouderen. Daarvoor had ik bij de gemeente Nijmegen stage gelopen en had tijdens mijn studie daar een leuke en interessante bijbaan als junior beleidsmedewerker. Ik kon blijven werken in Nijmegen, maar ik heb heel bewust gekozen om te gaan werken bij een kleine gemeente om het beleidsproces van A tot Z te ontdekken en dat is bij Neder-Betuwe meer dan gelukt.

Aanvankelijk was mijn doel om hier 2 tot 5 jaar te werken, maar dit zijn er inmiddels al wat meer. Dit heeft alles te maken met de ruimte en mogelijkheden die de gemeente Neder-Betuwe mij heeft geboden om mijzelf te ontwikkelen. Enerzijds door nieuwe taken en functies te mogen oppakken en door het volgen van cursussen/ trainingen/ ontwikkelassesments, anderzijds door de ruimte om werk en privé te combineren. Naast mijn werk bij de gemeente Neder-Betuwe heb ik drie jonge kinderen en ben ik raadslid in mijn woongemeente. Dit vraagt ook om enige flexibiliteit van mijn werkgever en die krijg ik ook.

Na twee jaar veel ervaring te hebben opgedaan ben ik gewijzigd van beleidsterrein en beleidsmedewerker geworden voor Algemeen Maatschappelijk werk en Jeugdgezondheidszorg. Toen de overheveling van taken in het Sociaal domein naderde mocht ik mij als kwartiermaker gaan bezig houden met de totstandkoming van het Sociaal wijkteam. In 2016 werd ik transitiemanager Sociaal domein en in 2018 maakte ik de overstap naar de rol van manager Concernstaf in combinatie met de rol van directieadviseur.

In deze rol geef ik leiding aan 12 mensen en adviseer ik daarnaast de directie over strategische zaken. Een ideale functie. Ik stond net op het punt om te kiezen voor een nieuwe stap in mijn loopbaan: een zwaardere strategisch inhoudelijke functie of een leidinggevende functie. En nu heb ik twee in één. Met dit laatste besef ik dat ik geluk heb gehad. Zonder ervaring kom je meestal niet in aanmerking voor een leidinggevende functie. In Neder-Betuwe krijg ik de kans om met deze functie aan de slag te gaan. En deze kans heb ik met beide handen aangegrepen. En ook hier weer geldt dat ik mijzelf wil blijven ontwikkelen. Zo ben ik begonnen met een leiderschapstraining en heb ik ook een coach om af en toe te spiegelen. Erg fijn om niet alleen aan jezelf te werken als het fout gaat, maar juist ook aan jezelf te werken als het goed gaat en gereedschap in huis te hebben voor als uitdagingen op je pad komen. En het leuke aan deze rol is dat ik niet alleen mezelf mag ontwikkelen, maar ook mag helpen bijdragen aan de ontwikkeling van anderen en aan de ontwikkeling van de organisatie.