Geen tijdelijke noodopvang vluchtelingen Dodewaard

Er komt géén tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen op de scheepswerf aan de Waalbandijk in Dodewaard. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft, in samenspraak met de gemeente, haar verzoek voor deze noodopvang ingetrokken. Reden is dat de kans zeer klein bleek dat de scheepswerf aan álle voorwaarden kon voldoen die nodig zijn voor een verantwoorde tijdelijke opvang van vluchtelingen.

Intensieve periode van overleg

Op 6 oktober 2021 benaderde het COA de gemeente Neder-Betuwe met het verzoek om tijdelijke noodopvang van vluchtelingen op twee riviercruiseschepen. Een intensieve periode van overleg tussen het COA, de gemeente en diverse instanties brak aan. Ook inwoners werden hierbij geraadpleegd. Uiteindelijk bleek de locatie niet geschikt.

De inwoners van Dodewaard zijn hierover geïnformeerd via een brief huis aan huis.

Wat was de aanleiding van het verzoek?

Op woensdag 6 oktober 2021 ontving onze gemeente de mededeling van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dat zij op de locatie scheepswerf aan de Waalbandijk in Dodewaard 300 tot 400 vluchtelingen wilde huisvesten op twee riviercruiseschepen. De bedoeling was tijdelijke noodopvang. De eigenaren van de schepen en van de scheepswerf hadden deze locatie als mogelijke opvangplek aangeboden aan het COA.

Overvolle asielzoekerscentra

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol en dit leidt tot onhoudbare situaties en inhumane omstandigheden voor de mensen in de centra. Er zijn dringend extra opvanglocaties nodig. Daarom werd dit verzoek gedaan.
Dit verzoek betrof dan opvang van circa 180 tot maximaal 362 vluchtelingen op riviercruiseschepen van United Rivers. Als de opvang was doorgegaan, dan zouden deze schepen worden klaargemaakt voor gebruik en pas daarna aanmeren aan bij de scheepswerf aan de Waalbandijk in Dodewaard.

Zoals hierboven is aangegeven, gaat deze opvang niet door.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de projectgroep van de gemeente via vluchtelingenopvang@nederbetuwe.nl of op bel op werkdagen naar 14 0488.

Accordion item is ingeklapt

Er wordt door het COA en de gemeente een lijst bijgehouden van vragen en antwoorden. Zie hierna. Deze lijst passen we aan als er nieuwe informatie is of als de informatie verandert. Hiermee streeft de gemeente ernaar zo zorgvuldig en transparant mogelijk te communiceren met onze inwoners en ondernemers. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de antwoorden.