Subsidie dorps- of gemeenschapshuizen

Dit is een subsidiemogelijkheid voor onderhoud of aanpassingen aan dorpshuizen of gemeenschapshuizen. Wanneer u als dorps- of gemeenschapshuis een maatschappelijke functie heeft en ruimte biedt aan alle dorpsbewoners en activiteiten komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Daarmee is een bijdrage mogelijk voor kosten, waarvoor u geen budget heeft.

Accordion item is ingeklapt

In het stroomschema voor subsidie 2021 treft u de voorwaarden van gebouwsubsidie aan. U kunt het stroomschema doorlopen en vragen met ja of nee beantwoorden. Daarmee weet u snel of u in aanmerking komt voor een bijdrage. Bij het stroomschema hanteren we de nadere regels 2020-2022, die samen met het stroomschema de regeling vormen. Grondslag voor deze subsidieregeling is de Algemene subsidieverordening gemeente Neder-Betuwe (2019). In deze verordening staan de basisregels en voorschriften.

Accordion item is ingeklapt

Subsidieaanvragen van organisaties en verenigingen voor het jaar 2022 moeten uiterlijk op 1 oktober 2021 in het bezit van de gemeente zijn. Wilt u een subsidie aanvragen, dan is het invullen van het digitale aanvraagformulier nodig.

Accordion item is ingeklapt

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een subsidie of heeft u andere vragen? Stuur dan een mail naar subsidiessocialepijler@nederbetuwe.nl.