AED of AED-buitenkast (gemeentelijke subsidie)

Gemeente Neder-Betuwe heeft een subsidieregeling in het leven geroepen voor de aanschaf van een Automatische Externe Defibrillator óf voor een buitenkast hiervoor.