Veilingterrein

In 2018 heeft de gemeente Neder-Betuwe samen met Sweco Nederland onderzoek gedaan naar de werking van het watersysteem op het (voormalige) Veilingterrein in Kesteren. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het huidige watersysteem niet functioneert zoals gewenst.

Accordion item is ingeklapt

Om dit te verhelpen is een nieuw ontwerp gemaakt. Dit ontwerp gaat uit van een hemelwaterafvoer in het openbaar gebied en zal de bestaande wadi in de wijk meer benutten. Met de aanleg van het nieuwe systeem realiseert de gemeente Neder-Betuwe een robuust en toekomstbestendig watersysteem.

Accordion item is ingeklapt

Na de zomervakantie beginnen de werkzaamheden in de wijk. Om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid van de woningen, het seniorencomplex en de kerk te garanderen, voeren we de werkzaamheden in verschillende fases uit. De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren, stuurt voor de start van de uitvoering nog een brief waarin de fasering bekend wordt gemaakt en waar de contactgegevens van de aannemer in staan. De tekeningen van het ontwerp kunt u via onderstaande bijlagen inzien.

Accordion item is ingeklapt

Met vragen kunt u contact opnemen met de heer Arnold Hoekstra, projectleider, of de heer Gert Dekker, directievoerder/toezichthouder. Telefonisch bereikbaar via (6-cijferig) telefoonnummer 14 0488 of via fysiek@nederbetuwe.nl.