Hoofdstraat Kesteren

Wij gaan aan de slag met de herinrichting van de Hoofdstraat. Dit keer is het wegvak aan de beurt vanaf de kruising met de Nedereindsestraat tot de spoorwegovergang bij de Fruitstraat. We voeren een aantal snelheidsremmende maatregelen uit om zo de verkeersveiligheid te verbeteren. We willen u graag informeren over het ontwerp, de uitvoering en de planning. Dat hebben we reeds gedaan via deze website, een telefonisch spreekuur en een online informatieavond op 8 juli 2020.

Rond de zomer 2020 hebben wij met de bewoners gesproken over onze plannen voor snelheidsremmende maatregelen in de Hoofdstraat. Daarbij is toen gesproken dat in de tweede helft van dit jaar de werkzaamheden zouden plaatsvinden. Zoals u zelf geconstateerd hebt, zijn de werkzaamheden echter niet opgestart. Hierover zijn de bewoners eerder geïnformeerd. Een belangrijke reden was de aanleg van het fietspad langs de Broekdijk. Het is niet wenselijk – i.v.m. de bereikbaarheid van Kesteren – om tegelijkertijd aan de Broekdijk en de Hoofdstraat te werken.

We hebben opdracht gegeven aan de firma Van de Bijl & Heierman om de werkzaamheden uit te voeren. Het fietspad aan de Broekdijk is inmiddels gereed maar de zomervakantie staat al voor de deur. Om onnodige overlast in de vakantieperiode in de Hoofdstraat te voorkomen (weg opengebroken terwijl er niet gewerkt wordt etc.), is het nu de planning dat de aannemer start in week 36.

Accordion item is ingeklapt

U vindt onderaan deze pagina de ontwerptekeningen, een powerpointpresentatie en de link naar een YouTube filmpje met een toelichting op de aanleiding en uitgangspunten van het ontwerp.

Accordion item is ingeklapt

Op woensdag 8 juli 2020 organiseerden we een telefonisch spreekuur en een online informatieavond. Het verslag hiervan vindt u onderaan deze pagina bij 'Documenten die voor u interessant kunnen zijn'.