Hoofdstraat Kesteren

Na het verwijderen van de flexdrempel eind 2022, hebben we een proef gehad met parkeervakken en tijdelijke obstakels op de weg. Deze proef gaf aan dat deze situatie onwenselijk is, vandaar dat we de obstakels hebben weggehaald. De afgelopen maanden is er een situatie geweest, waarin alleen nog de parkeervakken (tijdelijk) zijn aangegeven. We krijgen goede berichten over deze tijdelijke situatie. Het verkeer kan goed doorstromen en de geparkeerde auto’s hebben een snelheid remmend effect.

Om de 30 km-zone extra te benadrukken willen we delen van de rijbaan een andere kleur bestrating geven. Deze delen staan ook op de tekening (dit is ook recent gedaan in de Dorpstraat te Opheusden).