Werkzaamheden Hoofdstraat Kesteren

De afgelopen tijd hebben we diverse klachten ontvangen over trillingen als gevolg van de flexibele drempel, daarom is er een trillingsonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de drempel inderdaad hinder oplevert. Wij hebben daarom – in overleg met direct omwonenden – besloten om de drempel te verwijderen én maatregelen te nemen om het verkeer te blijven remmen. Dit is mogelijk door op gedeelten van de rijbaan parkeren toe te staan. De parkeergedeelten geven we duidelijk aan met witte lijnen. Om de snelheid te remmen als er geen auto’s geparkeerd staan, gaan we de parkeergedeelten ook afbakenen met een ‘vast’ voorwerp.

In eerste instantie brengen we de vakken en voorwerpen tijdelijk aan, zodat we de situatie nog kunnen aanpassen. Na enkele maanden evalueren we de nieuwe situatie en bekijken we of aanpassing nodig is.

Planning

Maandag 12 december 2022 starten wij met het verwijderen van de flexdrempel in de Hoofdstraat en het aanbrengen van de tijdelijke parkeersopstelling. Dit houdt in dat wij de Hoofdstraat afsluiten tussen de Nedereindsestraat en de Fruitstraat. Dus de kruisingen met beide wegen blijven open. Wij starten met het opbreken van het straatwerk en de flexdempel, aansluitend gaan we verder met het aanbrengen en herstellen van het straatwerk. Na deze werkzaamheden brengen wij parkeervakken aan middels wegenverf en tijdelijke barrières. Het is de bedoeling dat aan het einde van vrijdag 17 december de weg weer open is.

Overlast en parkeren

De werkzaamheden hebben invloed op de leefbaarheid in de straat. U kunt overlast ervaren door de werkzaamheden. Denk aan geluidsoverlast, toename parkeerdruk, bouwverkeer, enzovoorts. We proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Wij vragen u om uw auto niet aan de weg te parkeren in de Hoofdstraat omdat wij er dan niet door kunnen met ons materieel.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zorgen we dat woningen, bedrijven en andere instellingen bereikbaar blijven voor fietsers en voetgangers. Uw auto dient u (tijdelijk) elders te parkeren in de omgeving. Huisvuil kunt u aanbieden aan het begin van de wegafsluiting.