Fietspad Broekdijk

De Broekdijk is een belangrijke gebiedsontsluitingsweg, gelegen aan de zuidzijde van de kern Kesteren. Direct ten noorden van de Broekdijk bouwen wij de wijk Casterhoven. Dit zorgt voor meer (fiets)verkeer op de Broekdijk. Om de veiligheid van fietsers te beschermen, willen wij langs de Broekdijk een nieuw fietspad realiseren. Zo vergroten wij de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. De provincie Gelderland draagt met een subsidie bij aan dit project.

Accordion item is ingeklapt

De Broekdijk is op 14 juli 2021 opgeleverd. De verlichting wordt nog aangepast en er worden nog bomen aangeplant. U kunt de BouwApp installeren om deze wijzigingen te volgen.

Accordion item is ingeklapt

Het wordt prachtig bij u in de buurt. Maar voor het zover is, gaat er nog heel wat gebeuren. We zorgen er daarbij voor dat u als bewoner zo min mogelijk overlast ervaart. Dat doen we ook door u up-to-date te informeren over de uitvoering. Daarvoor zetten we de Bouwapp in. Via de Bouwapp sturen we u steeds een bericht als er werkzaamheden in uw straat van start gaan. In de Bouwapp kunt u lezen waar wanneer welke werkzaamheden plaats vinden. U volgt de voortgang en kunt makkelijk met ons contact opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. De BouwApp is als volgt op u mobiele telefoon of tablet te downloaden:

  • Scan de QR-code rechts op deze pagina, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.
  • Zoek in de app naar ‘Vogelbuurt Opheusden’
  • Open het project en klik op ‘volgen’

Heeft u niet de mogelijkheid om gebruik te maken van de Bouwapp of wilt u toch per brief worden geïnformeerd, neem dan contact met ons op via dit contactformulier.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u vragen over de werkzaamheden of heeft u suggesties over de inrichting van het fietspad Broekdijk dan horen wij dat graag. Wij zijn te bereiken via telefoonnummer 14 0488 of via dit contactformulier. De projectleider van dit project is de heer Bert Rog.