Wethouder van Lentstraat

De afgelopen periode is er gewerkt aan de kabels en leidingen in de Wethouder van Lentstraat. Nadat dit is afgerond willen wij de straat verder inrichten. We gaan het riool vervangen en de openbare ruimte opnieuw inrichten. Wij grijpen daarbij ook de mogelijkheid aan om te zorgen voor een klimaatbestendige woonomgeving.

  Participatie

  We hebben de bewoners van de Van Lentstraat benaderd om met ons mee te denken over het groen en de afscherming hiervan. Uit de reacties die wij hebben ontvangen blijkt dat er geen duidelijke voorkeur is voor specifieke soorten planten of afscherming. Daarom kiezen wij ervoor om alle verschillende vaste planten toe te passen en een combinatie te maken van (lage)hekjes tussen plantvakken en stoep- en schuine banden waar gereden wordt.

  Waar u het wel over eens bent is het doodlopend houden van de straat. Dit houden wij dan ook in stand.

  Het ontwerp passen we op dit moment op een aantal punten aan. Het definitieve ontwerp plaatsen wij binnenkort hier op de website.

  Wij willen de bewoners graag bedanken voor alle reacties. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

  Het groen

  Deze soorten groen passen we toe in de Van Lentstraat:

  De omheining van het groen

  Beide opties passen we toe in de straat.

  Accordion item is ingeklapt

  De voorlopige planning is:

  • Meedenken door bewoners aan het Voorlopig Ontwerp: februari/maart 2022
  • Uitwerking Definitief Ontwerp: maart/april 2022
  • Aanbesteding: mei/juni 2022
  • Start uitvoering: november 2022
  • Oplevering: januari 2023

  Accordion item is ingeklapt

  Heeft u vragen over de herinrichting van de Wethouder van Lentstraat? Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0488 (werkdagen) of via dit contactformulier.