Tankstation De Vaalt Echteld

Tankstation De Vaalt komt aan de Medelsestraat 3 in Echteld, op de hoek van De Diepert en de Medelsestraat.

De initiatiefnemer wil op deze locatie een onbemand tankstation met duurzame brandstoffen en een Toeristisch Overstap Punt (TOP) met kleinschalige horecavoorziening realiseren. Dit is een 'knooppunt' waar diverse fiets- en wandelroutes samen komen. Verder wordt vanuit het oogpunt van veiligheid en een verbetering van de verkeerssituatie de Medelsestraat verlegd naar de westzijde van de planlocatie. Hierdoor kan de weg ten noorden van de planlocatie worden omgevormd tot fietspad.

Bovenstaand voornemen past niet binnen het huidige bestemmingsplan, daarin heeft de locatie namelijk een agrarische bestemming. Om de plannen mogelijk te maken is daarom een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Dit bestemmingsplan ziet dan ook toe op het mogelijk maken van het tankstation, de horeca en het TOP.

Lees hier meer over de plannen voor het Tankstation De Vaalt.