Ontwikkeling windenergie Midden-Betuwe

De gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe werken samen aan een plan voor windpark Midden-Betuwe. Het windpark is een initiatief van Burgerwindcoöperatie West-Betuwe en Maatschap Betuwemolen.

Neder-Betuwe en Overbetuwe willen energieneutraal worden. Windpark Midden-Betuwe gaat bijdragen aan deze ambitie. Als alles volgens plan verloopt, wordt in windpark Midden-Betuwe vanaf 2023 groene elektriciteit opgewekt voor zo’n 29.000 huishoudens. Dat gebeurt waarschijnlijk met acht tot tien windmolens.

Accordion item is ingeklapt

Op de website www.windparkmiddenbetuwe.nl, vindt u veel informatie over de plannen voor het windpark. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Accordion item is ingeklapt

De gemeenten Neder-Betuwe heeft de ambitie om in 2030 voor 55% en in 2050 100% energieneutraal te zijn. Plannen voor bijvoorbeeld de opwek van duurzame energie zijn door de gemeenten enkele jaren geleden al vastgelegd. De gemeenten maken hierover ook afspraken met andere gemeenten in de regio. In een Regionale Energie Strategie (RES) gaat iedereen bijdragen aan reductie van CO2 in ons land. 
Begin 2019 hebben twee initiatiefnemers, Yard Energy (inmiddels Burgerwindcoöperatie West-Betuwe) en Maatschap Betuwemolen, een voorstel ingediend voor het gezamenlijk realiseren van een windpark tussen Dodewaard en Zetten. De gemeenten willen aan de slag met windenergie maar stellen belangrijke randvoorwaarden: belanghebbenden zoals omwonenden van het windpark, lokale bedrijven en burgers van beide gemeenten moeten kunnen profiteren van de komst van het park. De gemeenten zijn zich bewust van de impact op de omgeving die de komst van een windpark heeft. In het participatieplan wordt ook afgesproken hoe belanghebbenden meepraten en kunnen deelnemen in het project. De planmakers zijn daarom in gesprek gegaan met direct-omwonenden, bedrijven, belangengroepen en lokale natuur- en milieuorganisaties. Draagvlak voor het project is belangrijk voor gemeenten en initiatiefnemers.

Accordion item is ingeklapt

Mede op basis van de online enquête en de persoonlijke gesprekken is een participatie- en communicatieplan opgesteld. In dat plan staat beschreven hoe wordt samengewerkt met belanghebbenden en hoe inwoners en bedrijven van beide gemeenten maximaal kunnen profiteren van de komst van de molens.

Het participatie- en communicatieplan vindt u hier (PDF, 2 mb).

Accordion item is ingeklapt

De twee initiatiefnemers van het windpark doen samen met de gemeenten nu een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van dit windpark.

Om dit haalbaarheidsonderzoek zorgvuldig te doen, maken we eerst een milieueffectrapportprocedure (m.e.r.) voor dit windpark. Zo kunnen we de effecten van het windpark op het milieu een volwaardige plaats geven in de besluitvorming.

Voorafgaand aan deze m.e.r. is er een concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) (PDF, 2 mb) opgesteld. In deze notitie staat onder meer beschreven hoe de milieueffecten van het windpark worden onderzocht en welke onderzoeken er precies staan gepland.

Reageren op deze concept-NRD was mogelijk van 19 november 2020 tot en met 30 december 2020. De volledige kennisgeving vindt u hier. Alle zienswijzen zijn samengebracht en voorzien van een reactie in een nota van beantwoording. Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe en Overbetuwe hebben deze nota van beantwoording vastgesteld. De indieners van een zienswijze hebben deze nota van beantwoording inmiddels ontvangen. Op basis van de concept-NRD en de nota van beantwoording wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van het milieueffectrapport.

Accordion item is ingeklapt

Net als alle overheden wil de gemeente Neder-Betuwe klimaatverandering tegengaan. De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. In 2030 moet minimaal 55% duurzame energieproductie zijn gerealiseerd in de gemeente, naast 2% energiebesparing per jaar. In de Klimaatnota Neder-Betuwe (2021) heeft de gemeenteraad besloten tot het grootschalig opwekken van duurzame energie door middel van diverse grote wind- en zonprojecten. De Klimaatnota Neder-Betuwe (2021-2025) waarin de gemeenteraad besloten heeft tot het grootschalig opwekken van duurzame energie door middel van diverse grote wind- en zonprojecten vindt u hier.

Accordion item is ingeklapt

In een video (kijktijd ongeveer 20 minuten) stellen wij het project windpark Midden-Betuwe voor. De informatievideo is te vinden op het YouTube kanaal van de gemeente Neder-Betuwe. De video geeft informatie over de komst van windpark Midden-Betuwe (de enquête/eerste onderzoeksperiode waarover in de video wordt gesproken is inmiddels afgesloten).

Accordion item is ingeklapt

Mail ze dan naar Bob Leijdes, projectmanager windpark Midden-Betuwe, via bleijdes@nederbetuwe.nl.