Programma wonen

De gemeente schrijft dit jaar een programma wonen. Met dit programma willen we er voor zorgen dat de juiste woningen op de juiste plek komen. Het programma wonen is de opvolger van wat nu de Woonvisie 2016-2021 is. Het programma wonen maken we graag samen met onze inwoners. Lees verder hoe u mee kunt denken of doen.

Accordion item is ingeklapt

Dat doen we door eerst de problemen op de lokale woningmarkt te onderzoeken. Door de woningmarkt van dit moment te onderzoeken weten we waar de gemeente nu staat. En weten we welke problemen het eerst moeten worden aangepakt. We brengen doelgroepen in beeld, zoals starters en senioren. Ook kijken we naar oplossingen en ontwikkelingen, zoals prefab woningen, tiny houses en knaerrenhofjes. Op deze manier verbinden we verschillende oplossingen aan uitdagingen en problemen op de woningmarkt. 

Accordion item is ingeklapt

De komende periode werken we aan het programma wonen. Samen met onze inwoners doen we onderzoek naar de lokale woningmarkt. Tijdens online thematafels onderzoeken we welke woon-problemen onze inwoners ervaren, welke woon-wensen er zijn en zoeken we samen naar mooie voorbeelden. Het gaat hierbij om starters en senioren in het bijzonder. Daarnaast verkennen we met marktpartijen de mogelijkheden en nieuwste technieken. En gaan we in gesprek met de woningcorporatie en andere betrokken partijen. 

Accordion item is ingeklapt

We waarderen het enorm als onze inwoners mee praten en mee denken over problemen en oplossingen voor de lokale woningmarkt. De online thematafels zijn al geweest, maar u kunt nog steeds uw vragen en suggesties naar ons sturen via dit formulier. Hier kunt u ook mooie voorbeelden en knelpunten sturen. We zijn erg benieuwd wat uw ervaringen zijn op de woningmarkt van Neder-Betuwe! Wij verzamelen alle reacties in een document dat we gebruiken dat als onderbouwing voor het programma Wonen.

Accordion item is ingeklapt

Of wilt u nog meer informatie over het programma wonen? Dan kunt u een mail sturen naar izuilekom@nederbetuwe.nl.