Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

De gemeente heeft een IBOR-plan opgesteld. Dit is een integraal plan voor het beheer van de openbare ruimte. Dit plan vervangt verschillende plannen voor groen, wegen & parkeren, openbare verlichting, klimaatadaptatie en spelen. Het voordeel van het IBOR-plan is dat het hetoverzicht vergroot van  alle inrichtings- en beheermaatregelen. Daarnaast stelt het IBOR-plan een duidelijke visie waaruit we werken aan de openbare ruimte en keuzes maken. Het IBOR-plan is op 9 december 2021 vastgesteld door de raad.

Het plan

Het IBOR-plan heeft als doel de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) door te ontwikkelen naar een plan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). In de Kadernota 2020-2023 is deze ambitie benoemd om een IBOR-plan te ontwikkelen. De ambitie om dit in 2021 te realiseren werd versterkt door het feit dat het Groenbeleidsplan én het Wegenbeheerplan vóór 2022 moesten worden geactualiseerd.

Met een IBOR-plan wordt de IVOR gewaarborgd in één beleid en wordt er een gestructureerd beeld geschetst van de financiële middelen die nodig zijn om de visie en het beheer van de openbare ruimte te realiseren. Het is door dit IVOR-plan niet meer nodig om het beleid van elk beheerplan apart te actualiseren.

Bekijk hier een filmpje over het beheer van de openbare ruimte.

In april 2020 heeft het college ingestemd met het voorstel om een IBOR-plan met beleidskaders op te stellen. Het IBOR-plan is vervolgens op 9 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. De assetsheets baggeren, verkeersvoorzieningen en begraafplaatsen worden nog opgesteld in 2022.

Download hier het vastgestelde IBOR-plan (PDF, 36,6 mb).

Accordion item is ingeklapt

Wat vindt u belangrijk voor de openbare ruimte in Neder-Betuwe? Is dat de bereikbaarheid, bruikbaarheid of juist de uitstraling? Moeten we meer aandacht hebben voor de biodiversiteit of juist voor de mobiliteit? Of beide? Of hecht u meer waarde aan een veilige openbare ruimte? U hebt het ons laten weten via de vragenlijst inrichting en beheer openbare ruimte. De vragenlijst stond open tot en met 31 december 2020. Inmiddels zijn de resultaten bekend. U kunt deze hier downloaden (PDF, 905 kb).