023-057 Haan toren IJzendoorn opnieuw gepoetst dankzij subsidie provincie

Een meevaller bij de restauratie van de kerktoren in IJzendoorn. Provincie Gelderland besliste positief op de aanvraag van de gemeente en stelt een subsidie beschikbaar voor deze werkzaamheden.

Wethouder Marien Klein: “Dankzij de mooie bijdrage van 113.143 euro van de provincie blijven we binnen het budget én kunnen we meer doen aan en in de toren, zoals het poetsen van de haan.” Gemeente Neder-Betuwe is eigenaar van de toren. Voor bepaalde werkzaamheden die vallen onder de provinciale subsidieregeling krijgt de gemeente de helft vergoed. Ook is subsidie ontvangen voor instandhouding rijksmonumenten (SIM) van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

De restauratie

Het restauratiewerk is onder meer: vernieuwen van de dakleien, reparaties aan dakluiken en dakbeschot, uit voorzorg een behandeling tegen houtworm, onderhoud van metsel- en voegwerk,  schoonmaakwerkzaamheden en schilderwerk. Met als kroon op het werk de gepoetste haan, pijnappel en kruis weer teruggeplaatst. De aannemer houdt er steeds rekening mee dat kerkdiensten kunnen doorgaan. Als alles meezit is de restauratie eind oktober voltooid. Marien Klein: “Wat zou het mooi zijn als de toren van IJzendoorn tijdens Open Monumentendag 2024 te beklimmen is.”

Vleermuizen

De restauratie begon bijna een jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was omdat er vleermuizen verbleven in de toren. Een ontheffing was nodig via de Wet Natuurbescherming en de gemeente kreeg hulp van een ecoloog. Er kwamen vleermuiskasten in de omgeving, de luiken en alle ‘normale’ openingen van de toren werden dichtgemaakt. En dan maar controleren en wachten tot er geen vleermuis meer te bekennen was! De verhuizing was deze zomer een feit en na ‘sein veilig’ kon eind augustus het werk beginnen en werd de vaart erin gezet.

Van Tienen Aannemersbedrijf uit Nijmegen, gespecialiseerd in restauratiewerkzaamheden, voert het werk uit. Het toezicht gebeurt door Lakerveld Ingenieurs en Architecten uit Noordeloos.