023-055 Mijlpaal in ontwikkeling dorpshart Ochten

Het geduld van inwoners van Ochten wordt eindelijk beloond met een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het dorpshart in Ochten. Er is overeenstemming bereikt tussen gemeente Neder-Betuwe en de initiatiefnemer, Boon Food Group. 

De ontwikkeling van het dorpshart in Ochten kenmerkt zich door lange periodes van onderhandeling. Daarmee is het geduld van de inwoners van Ochten danig op de proef gesteld. Het wachten wordt nu beloond. Afgelopen week werd overeenstemming bereikt met de heer Boon van Boon Food Group. Dit maakt de weg vrij voor een nieuwe en grotere supermarkt op de plek waar nu het dorpshuis staat. 

Nieuw dorpshuis

Stichting Ontmoeting Ochten (SOO) bouwt een nieuw dorpshuis naast de nieuwe supermarkt; de gemeenteraad stelde in zijn vergadering van 28 september 2023 hiervoor extra financiële middelen beschikbaar. Wel met een stevige voorwaarde: dat het bestuur van SOO een gedegen programma van eisen overlegt en duidelijke afspraken maakt met de toekomstige gebruikers. 

Aantrekkelijk dorpshart 

Wethouder Nees van Wolfswinkel is heel blij met al deze ontwikkelingen. “Voor de inwoners van Ochten is het enorm belangrijk dat er een aantrekkelijk dorpshart komt met goede voorzieningen. Zij hebben er bovendien zo lang op moeten wachten.” Het is meer dan één plan; veel hangt met elkaar samen en het wachten was op besluiten van de initiatiefnemers. Zestien jaar geleden werd al over de centrumplanontwikkeling gesproken maar dat kwam door allerlei oorzaken stil te liggen. Vier jaar geleden is het plan weer opgepakt.

Herinrichting van het plein

Eind 2022 presenteerde de initiatiefnemer zijn plannen voor de nieuwe supermarkt aan de inwoners. De huidige plannen wijken niet af van wat toen is getoond. Die avond haalde de gemeente ook waardevolle informatie van inwoners op voor de herinrichting van het plein. Deze informatie is zorgvuldig verwerkt in de plannen, zoals het plaatsen van ondergrondse containers. 

Informatieavond in november 2023 

Inwoners van Ochten ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een nieuwe informatieavond in november. Initiatiefnemers Boon en SOO informeren hen nogmaals over de plannen. De gemeente toont die avond ook het bijgestelde conceptplan voor de herinrichting van het plein, vraagt de inwoners mee te denken en geeft meer informatie over wat mogelijk is wat betreft de rondweg en woningbouw in Ochten-Oost. Inwoners kunnen hier eveneens hun stem in laten horen.