023-053 Gemeente controleert met politie en omgevingsdienst bedrijfspanden

Gemeente Neder-Betuwe heeft op woensdag 20 september samen met politie en omgevingsdienst Rivierenland een integrale veiligheidscontrole gehouden. Dit is steekproefsgewijs gedaan bij een aantal bedrijven binnen de gemeente. De meeste zaken waren in orde. De controleurs hebben geen bijzonderheden aangetroffen die naar aanleiding van de controle een mogelijk vervolg krijgen.

Burgemeester Jan Kottelenberg benadrukt dat de gemeente dit soort controles regelmatig doet om onze gemeente veilig en leefbaar te houden. “Door samen te werken en handhavend op te treden laten we zien dat we een goed georganiseerde overheid zijn.”

Veiligheid vergroten

Het is voor de gemeente vaak lastig om te zien wat zich afspeelt op bedrijventerreinen. Daarom houden we regelmatig controles. Deze controles vergroten de (brand)veiligheid en verhogen de leefbaarheid binnen de gemeente. Ook zetten we in op het herkennen van misstanden en voorkomen van ondermijnend gedrag. Tijdens de controle op 20 september is er gekeken naar de bouw- en milieuvergunningen, de brandveiligheid en illegale bewoning.

Informeren

De controles geven de gemeente veel informatie. Het is  belangrijk om te weten te komen en te zien welke activiteiten er precies plaatsvinden in bedrijfspanden en wat de omvang daarvan is. Aan de andere kant krijgen bedrijven die we bezoeken de mogelijkheid om vragen te stellen over de voorschriften die gelden voor hun huidige of toekomstige bedrijfssituatie. Ondernemers doen hierdoor eerder en vaker meldingen. Het merendeel van de gecontroleerde ondernemers was positief over de controle.