023-052 Neder-Betuwe Speld voor brandweerman Bert Spronk uit Dodewaard

Op zaterdag 23 september 2023 ontving scheidend brandweerman Bert Spronk uit Dodewaard de Neder-Betuwe Speld uit handen van locoburgemeester Nees van Wolfswinkel. Dat gebeurde tijdens de jaaravond van de gezamenlijke brandweergroepen Neder-Betuwe.

Ruim 38 jaar was de heer Spronk vrijwilliger bij de brandweer Dodewaard/Neder-Betuwe. Zeer vakbekwaam zette hij zich al die jaren in tijdens de vele inzetten. Daarnaast was hij een nestor voor de jeugd. Van Wolfswinkel: “Altijd was jij beschikbaar. Bovendien een belangrijke kartrekker binnen de groep. Als ervaren rot in het vak coachte je de nieuwe mensen, je was een goede mentor. Wat zijn die enorm belangrijk; een goede mentor zoals jij gun je iedereen!”

Teamleider Maarten Schuurman sprak Bert toe namens de posten van Neder-Betuwe en de sector brandweer van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. “Tijdens jouw gehele dienstverband stond je open voor vernieuwingen op zowel materieel gebied als het uitrollen van nieuwe technieken binnen de brandweer. Volledig op de hoogte en bijgeschoold in de basisprincipes van brandbestrijding. De Multi Commando Unit, die sinds 2020 gestationeerd is op post Dodewaard, kent voor jou ook geen geheimen.”

Neder-Betuwe Speld

Met de Neder-Betuwe Speld - een verzilverd boomblad - waardeert gemeente Neder-Betuwe personen voor een bijzondere prestatie, initiatief of werkzaamheden voor de gemeenschap van Neder-Betuwe. Zij kunnen hiervoor worden voorgedragen. Het kan gaan om iets dat heel veel jaren in beslag nam maar soms kan het ook gaan om ‘het moment’.