023-045 Verkoop alcohol aan minderjarigen blijft een probleem

In juni en augustus 2023 heeft  burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe een controle laten houden naar de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18. Toezichthouders hebben met behulp van ‘testkopers’ onderzoek gedaan bij tien alcoholverkopers.

Controle op verkoop

Uit eerder onderzoek bleek dat jongeren onder de 18 op verschillende locaties in gemeente Neder-Betuwe makkelijk alcohol kunnen kopen. In het kader van terugdringen van alcoholgebruik is opnieuw een controle uitgevoerd. Na een periode van voorlichting treedt de burgemeester nu handhavend op tegen overtreding van de leeftijdsgrens voor alcohol (NIX18).

In overtreding

Ondernemers en instellingen zijn vooraf geïnformeerd over deze acties. Uit de controle blijkt dat bij zeven van de tien bezochte ondernemers alcohol is verkocht aan de minderjarige testkoper. Deze ondernemers hebben bericht ontvangen dat zij in overtreding zijn en dat zij hiervoor een boete van €1.360,- krijgen. De hoogte van dit boetebedrag is landelijk vastgesteld. De drie verkopers die de alcohol weigerden te verkopen aan de testkoper, hebben een compliment van de burgemeester ontvangen. De komende maanden volgen nog meer testkoperacties.

Waarom is dit nodig?

Alcohol drinken is voor jongeren onder de 18 jaar extra schadelijk. Daarom is het ook verboden. De gemeenteraad van Neder-Betuwe zet daarom in op het terugdringen van alcoholgebruik onder de 18 jaar. De burgemeester van gemeente Neder-Betuwe geeft hier verder uitvoering aan door voorlichting te geven én door handhavend op te treden.

Meer informatie

Het verminderen van alcoholgebruik volgt uit het Preventie- en Handhavingsplan Neder Betuwe 2022 tot en met 2024. Het volledige plan is terug te vinden op de website van gemeente Neder-Betuwe.