023-042 Wind mee voor de Neder-Betuwse economie

Gemeente Neder-Betuwe doet het economisch goed. Vooral in de landbouw en in de maakindustrie. Dat blijkt uit de ‘Economische monitor 2022 Neder-Betuwe’ die binnenkort verschijnt.

Het aantal banen is in 2022 in Neder-Betuwe met 5,2 procent toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal vestigingen steeg in 2022 met 6,8 procent. De analyse over de afgelopen vijf jaar laat zien dat de lokale economie van Neder-Betuwe bovengemiddeld groeit ten opzichte van de regio en de provincie. In vijf jaar tijd groeide het aantal banen in Neder-Betuwe met 14 procent en het aantal vestigingen met 20 procent.

Laanboomsector belangrijke banenmotor

Een andere opvallende uitkomst van de Economische monitor is dat de werkgelegenheid in de landbouw in Neder-Betuwe in vijf jaar tijd met 30 procent is gegroeid. In de regio was dit in dezelfde periode 5 procent en in de hele provincie Gelderland daalde de werkgelegenheid in deze sector juist met twee procent. Wethouder Marien Klein: “Hiermee is de laanboomsector een belangrijke banenmotor. De vruchtbare kleigronden van Neder-Betuwe hebben de basis gelegd voor een agrarische sector die niet alleen onze lokale gemeenschap veel werkgelegenheid biedt, maar ook daarbuiten.”

Provinciaal onderzoek

De Economische monitor is grotendeels opgesteld aan de hand van de resultaten van de Provinciale Werkgelegenheidsenquête (PWE). Via deze vragenlijst onderzoekt de provincie elk jaar hoe het zit met het aantal banen en bedrijven in de Gelderse gemeenten in de verschillende sectoren. De Provincie Gelderland combineert de uitkomsten van de enquête met de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en andere bronnen.

‘Made in Neder-Betuwe’

Naast de agrarische sector heeft ook de (maak)industrie een belangrijk aandeel in de economie van Neder-Betuwe. De sector is goed voor 20 procent van alle banen in de gemeente. Hoewel de afgelopen decennia veel productiewerk naar verre landen is verplaatst, maken veel bedrijven nog van alles in Neder-Betuwe. Zeep, sauzen, matrassen, vruchtensap, landbouwvoertuigen en medische hulpmiddelen, het is allemaal ‘Made in Neder-Betuwe’.

Goed vestigingsklimaat

Elseviers Weekblad schreef afgelopen december dat Neder-Betuwe een goed vestigingsklimaat heeft voor de industrie. Het leidde in 2022 tot een notering als toplocatie voor dit type. In de Top-20 van grootste vestigingen in Neder-Betuwe vallen er acht onder de noemer ‘Industrie’ en drie onder ‘Handel’.

Hoge score werkgelegenheid

De omvang van de beroepsbevolking in Neder-Betuwe is 13.530, dit is ongeveer 54 procent van de inwoners. Uit de participatiegraad van 75 procent blijkt dat een relatief groot deel van de inwoners actief meedoet in de lokale economie. Neder-Betuwe scoort als niet-stedelijk gebied ook hoog als het gaat om werkgelegenheid: 90,5 procent. Dat wil zeggen dat er veel banen zijn ten opzichte van de omvang van de beroepsbevolking. Neder-Betuwe is daarmee niet alleen een goede woongemeente maar nadrukkelijk ook een werkgemeente.

Familiebedrijven

De Neder-Betuwse economie kenmerkt zich door het relatief hoge aandeel familiebedrijven. Uit een publicatie van het CBS in oktober 2022 komt dit nadrukkelijk naar voren. In Neder-Betuwe is 28 procent van de vestigingen een familiebedrijf. In heel Nederland is dit slechts 15 procent.

Zorgsector

Ook de zorgsector is belangrijk. Niet alleen vanuit sociaal oogpunt, maar ook vanuit economisch oogpunt. Drie van de twintig grootste vestigingen in Neder-Betuwe zijn zorginstellingen: De Schutse, Zorgcentrum Anker en Zorgcentra De Betuwe / Zorgcentrum Elim.

Gemeente Neder-Betuwe is zelf ook een grote werkgever en staat op de vijfde plaats op de lijst van grootste vestigingen van bedrijven of instellingen in de gemeente.

In de ‘Economische monitor 2022 Neder-Betuwe’ staan alle cijfers van Neder-Betuwe en een vergelijking met andere gemeenten in Regio Rivierenland en de Provincie Gelderland. In deze monitor is rekening gehouden met de economische gevolgen in 2022 van de coronapandemie en de inval in Oekraïne door Rusland.