023-037 Goede oogst in Neder-Betuwe: drie bedrijven ontvangen bijdrage Regionaal Stimuleringsfonds voor hun innovatieve ideeën

24 juli 2023

Drie bedrijven uit gemeente Neder-Betuwe hebben met succes een stimuleringsbijdrage in de wacht gesleept voor de uitvoering van hun vernieuwende ideeën. Zij ontvangen geld vanuit het Regionaal Stimuleringsfonds dat de acht gemeenten van Fruit Delta Rivierenland in het leven hebben geroepen voor versterking van de regionale economie.

Tribum uit Kesteren, Damcon uit Opheusden en Tree Centre Opheusden vroegen voor hun vernieuwende ideeën met succes een bijdrage voor de verdere uitvoering. Wethouder Marien Klein: “Onze felicitaties voor deze innovatieve ondernemers. Ik wens ze veel succes bij het ontwikkelen van hun nieuwe project. Ik heb goede hoop dat we ze kunnen toevoegen aan een indrukwekkende lijst van zaken die ik altijd benoem als ‘Made in Neder-Betuwe’.

Innovatie

De drie bedrijven krijgen ieder een stimuleringsbijdrage om verder te werken aan het ontwikkelen van hun idee.

  • Tribum BV is gespecialiseerd in digitale kennis voor de laanbomensector en gaat kunstmatige-intelligentiesoftware ontwikkelen en toepassen voor betere voorspellingsmodellen.
  • Damcon BV ontwikkelt een nieuwe landbouwmachine, de Tree Wrapper, waarmee je een boom of struikgewas in één keer kunt oppakken en de kluit verpakken.
  • Tree Centre Opheusden verkent de haalbaarheid van een meerjarig onderzoeksprogramma ‘Kenniswerkplaats Laanbomen’ voor natuur-inclusieve laanboomteelt.

Nieuwe ronde in september 2023

Twee keer per jaar zijn ondernemers uit de regio in de gelegenheid een aanvraag uit het Regionaal Stimuleringsfonds van FruitDelta Rivierenland te doen voor hun vernieuwende idee op het gebied van Agri-business, logistiek en recreatie en toerisme. Vanaf 16 september 2023 start een nieuwe ronde.

Informatie en advies

Wie meer wil weten over het stimuleringsfonds en over een aanvraag kan terecht bij Bas Lips van gemeente Neder-Betuwe, e-mail blips@nederbetuwe.nl. Meer informatie, waaronder het ambitiedocument en de voorwaarden, is ook te vinden op www.fruitdelta.nl.

Regio Rivierenland en FruitDelta Rivierenland

Regio Rivierenland is het samenwerkingsverband van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Binnen FruitDelta Rivierenland werken overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende burgers samen om het gebied te ontwikkelen en te versterken.