023-033 Neder-Betuwe Speld voor Bert Budding en Henny Budding-van Wijk uit Echteld

10 juli 2023

Op vrijdag 7 juli 2023 reikte burgemeester Kottelenberg van Neder-Betuwe de Neder-Betuwe Speld uit aan Bert Budding en Henny Budding-van Wijk uit Echteld.

Het is een bijzondere blijk van waardering voor hun inzet voor de Neder-Betuwse samenleving en die van het dorp Echteld in het bijzonder.

Bijzondere bijdragen voor de leefbaarheid

Voor de school en de kerk, voor de Oranjevereniging en Comité 4/5 mei, inzamelen oud papier en een zonne-energieproject, zomaar een greep uit de activiteiten waarvoor Bert en Henny klaar staan en dat al decennia lang. Burgemeester Jan Kottelenberg: “Mr en Mrs Echteld zijn jullie, inspirerend en een spin in het web voor de leefbaarheid van het dorp. Mensen zoals jullie gun je elke gemeenschap.”

De Neder-Betuwe Spelden werden uitgereikt tijdens het pensioenfeest van Bert en Henny. Na 42 jaar dragen zij familiebedrijf Budding bv over aan hun zoon Bart. Kottelenberg: “Jullie stoppen met werken maar ik weet zeker dat de inzet voor het dorp blijft.”

Neder-Betuwe Speld

Met de Neder-Betuwe Speld - een verzilverd boomblad - waardeert gemeente Neder-Betuwe personen voor een bijzondere prestatie, initiatief of werkzaamheden voor de gemeenschap van Neder-Betuwe. Zij kunnen hiervoor worden voorgedragen. Het kan gaan om iets dat heel veel jaren in beslag nam maar soms kan het ook gaan om ‘het moment’.