023-032 Bijzonder project succesvol afgerond: 200 euro voor elk huishouden in Neder-Betuwe

3 juli 2023

Wat doen we met de 6,7 miljoen euro belasting die inwoners hebben betaald via hun energierekening en de gemeente inmiddels heeft teruggekregen van de energiebedrijven? De gemeenteraad van Neder-Betuwe besloot om dit zogenoemde precariogeld terug te geven aan de inwoners. Van een deel van dit precariogeld kreeg ieder huishouden een eenmalige bijdrage van 200 euro.

Elk huishouden 200 euro

Na het besluit van de gemeenteraad ging de ambtelijke organisatie aan de slag met het project ‘Precario teruggave’ om ervoor te zorgen dat elk huishouden 200 euro op de bankrekening zou krijgen. Dit bleek niet eenvoudig. Mede omdat niet van ieder huishouden een rekeningnummer bekend was in de gemeentelijke administratie. In een aantal gevallen was het rekeningnummer wel bekend, maar niet bruikbaar. Bij het opstellen van de brieven voor de huishoudens werden daarom twee varianten gemaakt: een voor de huishoudens die via automatische incasso al onroerendezaak- of hondenbelasting betalen en het bedrag automatisch op hun rekening kregen en een voor de huishoudens waarvan het rekeningnummer niet bekend was bij de gemeente.

Brieven, formulieren en berichten

Brieven, formulieren die inwoners konden invullen via DigiD en QR-codes werden ingezet. Naast de brieven publiceerden we berichten op de website met vragen en antwoorden en op de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad. De medewerkers van de gemeentewinkel beantwoordden vragen via de e-mail en telefoon. En voor de mensen die niet met het formulier via DigiD hun rekeningnummer konden doorgeven hebben we een aantal inloopmiddagen gehouden die druk zijn bezocht. In de hal van het gemeentehuis moesten tijdens de eerste inloopbijeenkomst flink wat stoelen worden bijgezet. Vooral oudere inwoners vonden het fijn om de betaling persoonlijk te komen regelen.

Geslaagd project

Hoewel het een behoorlijke klus was, kijken we terug op een geslaagd en ook bijzonder project en zijn we blij dat we de precariogelden terug hebben kunnen geven aan onze inwoners. Op 20 juni is de laatste uitbetaling gedaan en in totaal is de 200 euro aan 97 procent van de huishoudens uitbetaald.  Slechts 252 van de 8892 huishoudens hebben niet gereageerd op het verzoek om een rekeningnummer op te geven en hebben (nog)geen uitbetaling ontvangen.

Wethouder Marien Klein van Financiën: “Het uitkeren van de 200 euro aan ieder huishouden was een groot en spannend project met een fantastisch resultaat: een deel van het precariogeld is rechtstreeks teruggegaan naar de inwoner die het toekomt.”

Duurzaamheidsprojecten

Van de totale precarioreserve van 6,7 miljoen is 2 miljoen via de eenmalige bijdrage van 200 euro rechtstreeks naar de inwoners gegaan. Nog eens drie miljoen gaat naar inwoners en ondernemers die maatregelen treffen voor het verlagen van hun energielasten. Bijvoorbeeld door het verduurzamen van de woning door isolatie, warmtepompen, zonnepanelen, etc. Het bedrag van 1,7 miljoen dat overblijft, gaat de gemeente gebruiken voor een lokaal groeifonds. Dit fonds gaat naar verwachting in 2024 van start.