023-015 Dringend vrijwilligers gezocht voor brandweerpost Ochten: elke seconde telt!

17 april 2023

Burgemeester Jan Kottelenberg maakt zich zorgen omdat er een komend tekort aan vrijwilligers ontstaat bij brandweerpost Ochten. Via een brief en andere communicatiekanalen doet hij een oproep brandweerpost Ochten spreekwoordelijk uit de brand te helpen.

Er ontstaat een komend tekort aan vrijwilligers bij brandweerpost Ochten. Dit komt doordat vrijwilligers met een hogere leeftijd uitstromen. Ondanks diverse acties van de brandweer zelf, is het niet gelukt om voldoende nieuwe vrijwilligers te werven. Daarom trekken de brandweer en gemeente Neder-Betuwe nu samen op voor de werving van nieuwe brandweervrijwilligers. De burgemeester stuurt een brief naar mensen in en rondom Ochten die binnen maximaal 4 minuten rijden van de kazerne wonen en/of werken. In de brief legt de burgemeester uit waarom hij zich zorgen maakt en hun hulp vraagt.

Sneller handelen redt levens

Het snel kunnen handelen door brandweervrijwilligers vanuit de lokale brandweerpost biedt een grotere kans op het redden van mensenlevens en dieren. Bij onderbezetting zou het nodig zijn eerst een omliggende post te alarmeren. Dan gaat er meestal tijd verloren door de langere aanrijtijd. Ook in het vak van de brandweer geldt dat elke seconde telt. Bovendien is het beschikken over lokale kennis van meerwaarde.

Geïnteresseerden kunnen zich melden

Geïnteresseerden vanaf 18 jaar die voldoen aan de voorwaarde dat ze binnen maximaal 4 minuten rijden van de kazerne wonen en/of werken, kunnen zich melden bij Gert Hommerson. Hij is groepschef van brandweerpost Ochten. Zijn telefoonnummer is 06 – 53 67 34 65 en het e-mailadres is: gert.hommerson@vrgz.nl.

Open oefenavond 1 mei in kazerne Ochten

Bij wie de oproep van de burgemeester interesse heeft aangewakkerd en graag eerst een indruk wil krijgen van wat het brandweervak inhoudt, goed om te weten dat er een open oefenavond is op maandag 1 mei van 19:30 tot 21:30 uur in de kazerne aan de Cuneraweg 4 in Ochten. Op deze avond is er een kennismaking met de vrijwillige postleden, de voertuigen en het materiaal. Wie interesse heeft kan zelf ervaren of de vrijwillige brandweer past. En zo ja, dan is direct aanmelden zeer welkom!  

Hopelijk leidt de oproep tot meer brandweervrijwilligers waardoor de brandweerpost Ochten in staat blijft snelle en adequate hulpverlening te leveren! Want zoals eerder aangegeven: elke seconde telt!