023-011 Herbenoeming Jan Kottelenberg tot burgemeester van Neder-Betuwe

31 maart 2023

De Koning heeft, op voordracht van de minister van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer A.J. (Jan) Kottelenberg opnieuw benoemd tot burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe met ingang van 7 april 2023. Het desbetreffende Koninklijk Besluit is op 24 maart 2023 getekend door de majesteit.

De burgemeester heeft op vrijdag 31 maart 2023 de eed afgelegd in handen van de heer J.C.G.M. Berends, commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. Op 15 december 2022 adviseerde de gemeenteraad de burgemeester voor te dragen voor herbenoeming.

Jan Kottelenberg (64) werd op 7 april 2017 burgemeester van Neder-Betuwe. Een burgemeester wordt aangesteld voor een periode van zes jaar waarna herbenoeming mogelijk is.