023-005 Neder-Betuwe een toplocatie voor de industrie

16 januari 2023

In een uitgebreid artikel in Elsevier Weekblad van december 2022 is gemeente Neder-Betuwe genoemd als toplocatie voor industriële bedrijven met de mooie plaats 16 in de Top-50-Industrie.

Onder de titel ‘Toplocaties 2022: Welke gemeenten en regio’s bieden ondernemers de beste kansen?’ staat deze score en zijn de economische prestaties gewaardeerd met een mooie voldoende: 6,5 - 7,1.

Sterke industrie in landelijke gemeenten en in de steden

Opvallend is dat slechts vier gemeenten in de Randstad tot de industriële top behoren. Sterke industrie is te vinden in landelijke gemeenten en in de buurt van de steden. En Neder-Betuwe staat dus op plaats 16 in die Top-50.  Wethouder Marien Klein, verantwoordelijk voor de portefeuille Economie: “Het geeft een buitengewoon goed gevoel dat onze gemeente ook als een toplocatie voor industriële bedrijven wordt gezien.” Hij is hier al langer van overtuigd, maar is blij dat een invloedrijk tijdschrift dit ook opschrijft. “Onze gezamenlijke inspanningen zijn niet onopgemerkt gebleven.”

Diversiteit industrietypen

Wethouder Klein: “Neder-Betuwe herbergt een mooie diversiteit aan industrietypen, van food tot en met techniek.” In Elsevier staat dat deze bedrijvigheid in de gemeente gericht is op de productie en distributie van materiële goederen (voor de landbouw, industrie, bouwnijverheid, groothandel en transport). De groei van het aantal banen in de industrie in de periode 2011-2021 ligt boven het landelijke gemiddelde.

Andere opvallende scores van de gemeente Neder-Betuwe, naast plaats 16 in de Top-50-Industrie:

  • Economische toplocaties: Neder-Betuwe op plaats 127 van de lijst met 339 gemeenten
  • Top-35- locaties landelijke kernen: Neder-Betuwe op plaats 21
  • Toplocaties industrieel midden- en kleinbedrijf (mkb): Neder-Betuwe op plaats 23
  • Provincie Gelderland: Neder-Betuwe op de derde plaats als toplocatie industrieel mkb en als toplocatie industrie

Waardering voor ondernemers en werknemers

Het college van burgemeester en wethouders is verheugd over de score en waardering. Het dankt alle ondernemers en werknemers in de gemeente voor deze prestaties.

Wethouder Marien Klein: “De cijfers laten zien dat wij als gemeente niet alleen excelleren als Europees Laanboomcentrum. Industriële bedrijven, waaronder familiebedrijven, met gedreven ondernemers, zetten onze gemeente ook op de kaart. Onze ondernemers en werknemers zijn veerkrachtig. Daar zijn we trots op. Zij zorgen voor brood op de plank voor menig gezin. Wij blijven als gemeente meewerken aan een goed ondernemersklimaat en een aansluitende lokale arbeidsmarkt. In het Coalitieakkoord 2022-2026 is het terecht een speerpunt.”