Middelbaar beroepsonderwijs

Nadat leerlingen hun vmbo-diploma hebben behaald, stromen zij in principe door naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het mbo is verdeeld in vier sectoren: economie, landbouw, techniek, zorg en welzijn en kent vier niveaus. De studieduur hangt samen met het niveau.

Accordion item is ingeklapt

Het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) is een school voor mbo. Leerlingen kunnen aan een ROC kiezen voor een Beroepsopleidende (BOL) of Beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Bij een BOL-opleiding gaat een leerling voltijds naar school en loopt veel stage. Bij een BBL-opleiding gaat een leerling één dag in de week naar school. De overige dagen verricht de leerling betaald werk bij een erkend leerwerkbedrijf in een functie die nauw aansluit bij de opleiding. De BOL en BBL zijn gelijkwaardig aan elkaar.

De dichtstbijzijnde en/of meest bezochte ROC's en AOC's hebben wij voor u op een rij gezet. Het gaat om de volgende onderwijsinstellingen:

  • ROC Rivor - omgeving Tiel
  • ROC Rijn IJssel - omgeving Arnhem en Wageningen
  • ROC Nijmegen - omgeving Nijmegen
  • ROC A12 - omgeving Ede en Veenendaal
  • Hoornbeeckcollege - Amersfoort
  • MBO Helicon Opleidingen - Geldermalsen, Nijmegen, Den Bosch

Voor meer informatie over het mbo verwijzen wij u naar onderstaande scholen.

ROC Rivor

Hoofdlocatie Bachstraat
Bachstraat 1
4003 KZ Tiel
T: 0344 - 65 62 00
E: info@rocrivor.nl
W: www.rocrivor.nl

ROC Rijn IJssel

Algemene informatie
Postbus 5162
6802 ED  Arnhem
T: 026 - 36 557 00
E: info@rijnijssel.nl

ROC Nijmegen

College van bestuur & Centrale Diensten
Campusbaan 6
6512 BT Nijmegen
I: www.roc-nijmegen.nl
T: 0900-9609

ROC A12

Locatie Reehorsterweg Ede
Reehorsterweg 80
6717 LG Ede
I: https://a12.nl
T: 0800-7622124

Hoornbeeck College voor MBO

(gereformeerde grondslag)
Utrechtseweg 230
3818 ET Amersfoort

Postbus 875
3800 AW Amersfoort
T: 085-4838000
I: www.hoornbeek.nl

Helicon Opleidingen (AOC)

MBO Helicon Opleidingen Geldermalsen
Burg. Roozeveld van de Venlaan 7
4191 Pl Geldermalsen
T: 0345 - 58 28 30
E: info.mg@helicon.nl

MBO Helicon Oopleidingen Nijmegen
Energieweg 19
6541 CW Nijmegen
T: 024 - 37 413 00
E: info.mn@helcion.nl

MBO Helicon Opleidingen Den Bosch
Lederstraat 1
5223 AV Den Bosch
T: 073 - 65 679 67
E: info.mb@helicon.nl