Inkoop- en aanbestedingsbeleid

De gemeente Neder-Betuwe heeft een inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld.

Burgemeester en wethouders hebben in hun vergadering van 26 november 2019 de nota inkoop-en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Procedures zijn eenvoudiger en overzichtelijker geworden. Ook zijn er meer mogelijkheden om leveranciers binnen de regio uit te nodigen.

Bekijk de volledige publicatie op Overheid.nl.