Platform OVNB

Alle lokale ondernemersverenigingen zijn met één persoon vertegenwoordigd in het platform Ondernemersvereniging Neder-Betuwe (OVNB).

Daarnaast zijn bij het platform vertegenwoordigers uit het Onderwijs en uit de recreatief-toeristische sector aangesloten. Vier maal per jaar overlegt dit platform met de portefeuillehouder Economie: wethouder Keuken. In het platform worden door ondernemers en door de gemeente belangrijke collectieve onderwerpen geagendeerd en besproken.

De gemeente hoopt dat zoveel mogelijk ondernemers zich aansluiten bij een vereniging zodat de dekkingsgraad zo hoog mogelijk is. Dit vereist slechts een kleine bijdrage welke positief bijdraagt aan de mogelijkheden van de verenigingen. De gemeente roept alle ondernemers op zich daarom aan te sluiten bij een toepasselijke vereniging!

Platform Ondernemersverenigingen Neder-Betuwe (OVNB)

www.ovnb.nl

Voorzitter: René van Eck
r.vaneck@vaneckoosterink.com

Secretaris: Corry van Rheenen
Postbus 57
4040 DB Kesteren
info@ovnb.nl