Lokale ondernemersverenigingen

In onze gemeente zijn een aantal ondernemersverenigingen.

Ondernemersverenigingen Neder-Betuwe

In onze gemeente is een aantal ondernemersverenigingen actief. Het betreft zowel verenigingen voor de bedrijventerreinen als voor de winkelkernen. Alle lokale ondernemersverenigingen zijn met één persoon vertegenwoordigd in het platform Ondernemersvereniging Neder-Betuwe (OVNB).  Daarnaast zijn bij het platform vertegenwoordigers uit het Onderwijs en uit de recreatief-toeristische sector aangesloten. Vier maal per jaar overlegt dit platform met de portefeuillehouder Economie: wethouder Keuken. In het platform worden door ondernemers en door de gemeente belangrijke collectieve onderwerpen geagendeerd en besproken.

De gemeente hoopt dat zoveel mogelijk ondernemers zich aansluiten bij een vereniging zodat de dekkingsgraad zo hoog mogelijk is. Dit vereist slechts een kleine bijdrage welke positief bijdraagt aan de mogelijkheden van de verenigingen. De gemeente roept alle ondernemers op zich daarom aan te sluiten bij een toepasselijke vereniging!

Platform Ondernemersverenigingen Neder-Betuwe (OVNB)

www.ovnb.nl

Voorzitter: René van Eck
r.vaneck@vaneckoosterink.com

Secretaris: Corry van Rheenen
Postbus 57
4040 DB Kesteren
info@ovnb.nl

Winkeliersvereniging Opheusden

www.wvo-opheusden.nl

Voorzitter: Cees Meijering

Adres:
Swaenestate 16
4043 KE Opheusden
0488-442570
06-11332142
ceesop@kpnplanet.nl

Secretaris: Jannie Bos-Klaassen
p/a Burgemeester Lodderstraat 38 (Heeren van Opheusden)
4043 KM Opheusden
jannie@heerenvanopheusden.nl

Ondernemersvereniging Dodewaard

www.ovdodewaard.nl

Voorzitter: Ruud Hoogendoorn
info@ovdodewaard.nl
06-51112240/0488-413072

Adres:
Welysestraat 9, 6669 DG Dodewaard

Secretaris: Karin van Lieshout
karin@ovdodewaard.nl

De Steeg 2
6669 DL Dodewaard
0488-412699 / 06-54234157

Pitpartners Kesteren

www.pitpartners.nl

Voorzitter: Eric Damme
eric@damme.nl
06-53638773

Secretaris: Arjan Spaan

Adres:
Arjan Spaan
Rhenenseweg 1
4041 GS  Kesteren
info@pitpartners.nl

Ondernemersvereniging ‘t Panhuis Kesteren

www.ovpk.nl

Voorzitter (tijdelijk): Henk de Hartog
info@hmap.nl

Secretaris: dhr. Johan van leeuwen

Adres:
Johan van Leeuwen
johan@vanleeuwenautos.nl
06-12416120

Ondernemersvereniging De Heuning

Voorzitter:
Dhr. D.J. van Beem
dirkjan@hkvochten.nl

Secretaris:
Cindy de Bakker
cindyengerard@hetnet.nl

Dhr. J. den Hartog
johan@hazet.nl
06-53247085

Namens de laanboomteelt

Dhr. Floor Peters
Nationaal Fruitpark Ochten
Bonegraafseweg 59
4051 CG  Ochten
0344-607785
info@fruitpark.nl

Platform Recreatie & Toerisme

Voorzitter: Henk Brienissen
info@campingdelinie.nl
Markstraat 3a
4043 JX Opheusden
0488-481214 (b.g.g. 06-51607577)