Netwerken

  • Lokale ondernemersverenigingen

    Onze gemeente heeft een aantal ondernemersverenigingen.

  • Platform Recreatie en Toerisme

    In dit artikel leest u meer over het Platform Recreatie en Toerisme en plannen, ideeën en initiatieven van de gemeente Neder-Betuwe op het gebied van recreatie en toerisme.

  • Platform OVNB

    Alle lokale ondernemersverenigingen zijn met één persoon vertegenwoordigd in het platform Ondernemersvereniging Neder-Betuwe (OVNB).