Revitalisering bedrijventerreinen

Om een beeld te krijgen van de mogelijke herstructureringsopgave op de bedrijventerreinen binnen de gemeente Neder-Betuwe, heeft de gemeente in 2012 samen met Oost-NV en ondernemers een vastgoedanalyse en kwaliteitsscan opgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 september 2012 het rapport ‘vastgoedanalyse en kwaliteitsscan bedrijventerreinen gemeente Neder-Betuwe (PDF, 1,20 mb)’ vastgesteld. Uit het rapport bleek dat de grootste herstructureringsopgave lag op bedrijventerrein ’t Panhuis in Kesteren.

De gemeente heeft besloten te starten met het uitwerken van de herstructureringsopgave voor ‘t Panhuis, uitmondend in een Businessplan voor de Bedrijfsomgeving en bijbehorende subsidieaanvraag bij de provincie. Dit Businessplan voor de Bedrijfsomgeving (PDF, 30,7 mb) is in nauwe samenspraak met de ondernemers opgesteld en op 31 oktober 2013 door de gemeenteraad van Neder-Betuwe vastgesteld. Op 28 januari 2014 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland besloten de aangevraagde subsidieaanvraag voor de revitalisering toe te kennen.

Inmiddels is er gestart met de uitvoering van het revitaliseringsproject ’t Panhuis. Voor de laatste stand van zaken kunt u de nieuwsbrief (PDF, 204 kb) raadplegen.

Voor overige vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mw. S. Meullenbruck via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.