Recreatie en Toerisme

In dit artikel vindt u de contactgegevens van de belangenvereniging voor recreatie en toerisme.

Fusie HISWA Vereniging en RECRON

Per 1 januari 2020 zijn HISWA Vereniging (ondernemersorganisatie voor jachtbouw en watersport) en RECRON (branchevereniging voor recreatieondernemers) gefuseerd tot de nieuwe ondernemersvereniging HISWA-RECRON.

HISWA-RECRON ondersteunt, verbindt en promoot haar leden: watersportbedrijven en recreatiebedrijven in Nederland. Als ondernemersorganisatie behartigen we de belangen van deze bedrijven op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

HISWA-RECRON

  • Is een resultaat- en klantgerichte netwerkorganisatie met persoonlijke aandacht voor leden
  • Is de woordvoerder en belangenbehartiger voor leisure, recreatie, jachtbouw en watersport
  • Is een kenniscentrum voor ondernemers maar ook voor overheid en onderwijs 
  • Is een kwaliteitsmerk voor overheid, ondernemers, consumenten en werknemers
  • Werkt aan professionalisering van de arbeidsmarkt

Contactpersoon

Ivo Gelsing
Regiomanager Gelderland en Utrecht
t. 033 - 3039729
e. i.gelsing@hiswarecron.nl