Weer terug

'Welkomstwoordje' van de burgemeester nu de vakantieperiode voorbij is.

Portret van onze burgemeester.

Als je na een goede vakantie – ik hoop dat jullie dit ook kunnen zeggen - terug komt op je werk, dan zijn de eerste vragen meestal: wat is er te doen? is er nog iets veranderd? Hoewel ik op de hoogte werd gehouden van veel, kreeg ik op beide vragen ook een ja te horen. Dat ging dan over veel onderwerpen, maar zeker ook over corona. Eerst maar eens wat feiten voor mijzelf op een rij gezet.

Van de volwassen Nederlanders heeft 85 procent een eerste prik gehad. Het is niet moeilijk om op de kaart die de vaccinatiegraad in de gemeenten weergeeft Neder-Betuwe te vinden. In onze gemeente heeft 60 - 74 procent van de volwassenen een eerste vaccinatie gehad. Daarmee zitten we (beduidend) lager dan de buurgemeenten.

Als we naar de landelijke cijfers kijken van het aantal ziekenhuisopnamen en besmettingen, dan blijven deze hoog. Negentig procent van de mensen die in het ziekenhuis belanden met corona zijn niet gevaccineerd. Nederland is nog steeds rood op de Europese coronakaart. 

Naast de feiten zijn er ook veel gevoelens. De mensen in Nederland willen af van de coronamaatregelen. Maar we weten ook maar al te goed dat het wenselijk is om de risico's die hieraan verbonden zijn te beperken. Dat heeft het debat onvermijdelijk gebracht op de positie van de wel of niet gevaccineerden.

Laten we op een goede en respectvolle manier met elkaar discussiëren hierover. De reden waarom mensen zich niet laten vaccineren is verschillend. Sommigen wantrouwen de overheid; we moeten hen beter informeren en met hen het gesprek aangaan. Daarnaast moeten we met degenen die om inhoudelijke redenen tegen zijn op een respectvolle maar ook kritische wijze in gesprek over de feiten en de meningen, onder meer over de betrouwbaarheid en de risico's van de vaccinatie.

Wat er was veranderd na mijn terugkomst van vakantie: dat er in onze gemeente een prikbus van de GGD op bepaalde dagen staat. Mensen (ook van buiten de gemeente) kunnen zonder afspraak daarnaartoe en met de medewerkers in de bus erover praten en ook een prik krijgen. Tientallen inwoners hebben hier al gebruik van gemaakt. Ik hoop dat velen volgen.

Jan Kottelenberg,
uw burgemeester