Water en stikstof

Burgemeester Jan Kottelenberg

Zowel water als stikstof zijn noodzakelijke elementen om hier op aarde te kunnen leven.

We weten in de Betuwe echter maar al te goed dat teveel water verwoestend werkt en te weinig water de gewassen op het land laat verpieteren. Hetzelfde geldt ook voor stikstof. Wat goed is voor het één, is te veel of te weinig voor het andere. We staan nu voor de uitdaging om het waterpeil en het stikstofniveau in ons volle landje zodanig af te stemmen en te beheersen, dat we zoveel mogelijk met alle belangen rekening houden. Dat betekent onvermijdelijk, dat we het niet iedereen 100% naar de zin kunnen maken, maar er wordt als het goed is wel naar iedereen geluisterd en tellen alle belangen mee in de afwegingen die gemaakt moeten worden.

Bij de recente aanwijzing van drinkwaterreserveringsgebieden in de Betuwe blijkt nu, dat waterleidingbedrijf Vitens en onze provincie in hun zoektocht naar drinkwater voor de toekomst onvoldoende de belangen van onder anderen fruittelers en boomkwekers in het oog hebben gehad. Het belang op Europees niveau van de fruitteelt in de Betuwe, en van de laanboomteelt als leverancier van schoonheid, schaduw en schone lucht zijn onvoldoende meegenomen in de tot nu toe gemaakte afwegingen. Honderden jonge ondernemers dreigen zo hun toekomst te verliezen. Afgelopen week mocht ik met fruittelers en boomkwekers mee optrekken naar het provinciehuis in Arnhem om bij Provinciale Staten aandacht te vragen voor deze problematiek.

Hetzelfde geldt voor andere jonge agrarische ondernemers in Nederland. Door de aangekondigde maatregelen van onze regering ten aanzien van stikstof verliezen zij de hoop om ooit nog boer te kunnen worden in één van de vruchtbaarste delta’s van Europa. Het belang van bepaalde natuurdoelen wordt hoger aangeslagen dan voedselvoorziening en de betrokken producenten daarvan. Dat is een politieke keuze en het gaat hierbij niet, zoals velen denken, over klimaatverandering. Ik ben (naast burgemeester) ook boer én natuurliefhebber, en dat we met z’n allen een aantal zaken anders zullen moeten inrichten, daar zijn zelfs de boeren het over eens. Mijn boerenhart bloedt echter, als ik zie dat jonge mensen die het agrarisch bedrijf van hun ouders op een verantwoorde wijze willen overnemen, de pas wordt afgesneden. Tegenstellingen worden opgeklopt en feiten worden vertrapt of genegeerd in de strijd tussen politieke kampen, en wie de nuance en het gesprek zoekt wordt vermalen tussen politieke ideologieën.

Woensdag demonstreert agrarisch Nederland. Ik hoop dat dat op een waardige manier gebeurt en dat er daarna een zinvol gesprek tussen alle betrokken partijen op gang komt.

Jan Kottelenberg,
uw burgemeester