Wat willen we met het buitengebied van Neder-Betuwe?

Wethouder Nees van Wolfswinkel

We stellen een aantal vragen aan wethouder Nees van Wolfswinkel over het Programma Buitengebied.

De gemeente Neder-Betuwe is gestart met een enquête over het buitengebied. Waarom?

We vragen inwoners, ondernemers, agrariërs en andere belanghebbenden mee te denken over het buitengebied in Neder-Betuwe. De gemeente Neder-Betuwe en ondernemers hebben allerlei mooie plannen voor het buitengebied. In het Programma Buitengebied maken we keuzes hoe we de ruimte in het buitengebied willen inrichten. Ons buitengebied lijkt in verhouding met de kernen erg groot, maar ook in het buitengebied is de ruimte beperkt.

Om wat voor soort keuzes voor het buitengebied gaat het dan?

Veel partijen zoeken naar ruimte. De fruitteelt en de veeteeltsector nemen nog steeds een belangrijke plaats in binnen onze gemeenschap. De laanboomsector wil graag uitbreiden, waar kan dat? We willen het landschap mooi groen houden met veel ruimte voor natuur en biodiversiteit en veel mensen sporten en recreëren in het buitengebied. Maar we zoeken ook ruimte voor wind- en zonparken voor het opwekken van duurzame energie. En voor bebouwing, zoals woningbouw en bedrijven. Mag in het buitengebied gebouwd worden en waar dan?

Is er ruimte voor de laanboomteelt om uit te breiden?

Het buitengebied is vooral bestemd voor de agrarische sector en in Neder-Betuwe is de laanboomteelt zeer belangrijk. De gemeente wil in het buitengebied ruimte bieden voor uitbreiding en/of innovatie van de  laanboomteelt. Deze uitbreiding moet bijdragen aan gezonde lucht en bodem, het landschap, de natuur en duurzaamheid.

Komt er ook ruimte voor bedrijven?

Lokale ondernemers staan in de rij om uit te kunnen breiden, dus zoeken we ook naar ruimte voor bedrijven in het buitengebied. Het is belangrijk om een goede, gevarieerde werkgelegenheid in Neder-Betuwe te bieden. De nadruk ligt op het behoud en versterking van het lokale bedrijfsleven. Met aantrekkelijke, vitale en duurzame werklocaties willen we lokale en nieuwe bedrijven een goed vestigingsklimaat bieden.

Waarom vraagt u bewoners en ondernemers om mee te denken?

Het zijn belangrijke keuzes die we met elkaar gaan maken. Neder-Betuwe is niet van de gemeente, maar vooral van de mensen die hier wonen en werken. We zijn benieuwd wat zij ervan vinden. We starten nu met een enquête, maar dit is nog maar het begin. Later organiseren we ook nog bijeenkomsten om dieper op de onderwerpen in te gaan. Denk ook met ons mee!

Van 16 november tot 12 december 2022 kunnen inwoners en ondernemers de enquête nog invullen: https://projecten.nederbetuwe.nl/buitengebied