Warmtescan aanrader en leidt tot actie

Evaluatie warmtescans Neder-Betuwe

Vervangen van glas naar isolerend glas

Vervangen van glas naar isolerend glas

Eerder dit jaar ontvingen bijna 1.000 woningeigenaren een gratis warmtescan van gemeente Neder-Betuwe. Wat vonden de deelnemers van deze actie? Hebben ze stappen ondernomen naar aanleiding van de scans en persoonlijk isolatieadvies om hun huis energiezuiniger te maken? Jazeker. Dat en meer blijkt uit de bewonersenquête over de warmtescans. 

Het merendeel van de deelnemers aan de bewonersenquête vond het warmtebeeld (zeer) nuttig en de uitleg daarover en het persoonlijke isolatieadvies (zeer) duidelijk. Liefst 75% zou vrienden en familie aanraden om een warmtefoto van de woning te laten maken. Diverse respondenten hebben naar aanleiding van de warmtescan en het isolatieadvies isolatiemaatregelen genomen. 65 deelnemers aan de warmtescans reageerden op de bewonersenquête. 

Samenvatting van de resultaten bewonersenquête warmtescans

Bron: Sobolt in opdracht van gemeente Neder-Betuwe

Resultaten bewonersenquête warmtescans Neder-Betuwe, september 2021

Investeringen verdienen zich terug en leveren geld op

Wethouder Stefan van Someren: “Mooi om te zien dat mensen daadwerkelijk tot actie overgaan naar aanleiding van de gratis warmtescans en het isolatieadvies. Logisch ook als je weet dat deze investeringen in betere isolatie zich terugverdienen en zelfs geld opleveren na de terugverdienperiode. De lagere energierekening en beter wooncomfort zorgen dat je geen spijt krijgt. Een goed geïsoleerd huis betekent minder stoken met aardgas. Mensen bereiden zich daarmee ook voor op wonen zonder aardgas. Met de almaar stijgende gasprijzen is dat direct van waarde. Doordat mensen ook nog eens bedrijven uit de omgeving inzetten, snijdt het mes aan meerdere kanten. Zo werken we samen aan een duurzame, groene en aardgasvrije gemeente.”

Aan de slag met energiezuiniger maken: stap voor stap op weg

Een derde van deze bewoners is aan de slag gegaan met het verduurzamen van hun huis. Deze score moet worden bezien in relatie tot ‘winst te behalen’-score van 45%: bij circa 45% van de bijna 1.000 gescande woningen is financiële winst te behalen door een of meer onderdelen te isoleren. De stappen die bewoners hebben ondernomen, variëren van:

  • het (laten) uitvoeren van een isolatiemaatregel tot:
  • het plan om in de (nabije) toekomst een isolatiemaatregel uit te voeren tot:
  • het aanvragen van offertes.

De meest  inmiddels uitgevoerde isolatiemaatregelen zijn: 

  • het vervangen van glas; 
  • het nemen van kleine maatregelen zoals tochtstrips of een deurdorpel; 
  • gevel (spouwmuur)isolatie.

Financiële drempel

Meer dan de helft van de respondenten (55,5%) geeft aan een financiële drempel te ervaren bij het isoleren van hun woning. Dat betreft de kosten en/of de vraag of het wel genoeg oplevert. Een vijfde van de respondenten geeft daarnaast ‘drempels’ aan als een geplande verhuizing of dat de isolatie al voldoende is. Bijna 15% ervaart geen drempels bij het isoleren van hun huis. 

Hulp bij verduurzamen woning 

Van Someren: “Met onder andere diverse subsidies, duurzaamheidsleningen, tegoedbonnen (vouchers) en de collectieve inkoopactie ‘Winst uit je woning’ voor isolatie, warmtepompen en zonnepanelen, die weer is gestart, willen we de financiële drempels verlagen. Bewoners reikten ons ook tips aan hoe de gemeente kan helpen bij het verduurzamen van woningen. Die nemen we ons ook ter harte.” 

De meest voorkomende suggesties van de bewoners zijn:

  • hulp bij het aanvragen van subsidies;
  • betere voorlichting: o.a. over het isoleren van oudere woningen, duidelijkheid over van het gas af gaan en inzetten op meer individueel advies;
  • gezamenlijke aanpak: gelijke typen woningen gezamenlijk verbeteren.

Met 10 bewoners volgt nog een persoonlijk, onafhankelijk en gratis adviesgesprek met Energieloket Neder-Betuwe. 

Meer weten?

Wie ook behoefte heeft aan een persoonlijk adviesgesprek of meer wil weten over energie besparen, isoleren en financieringsregelingen kan kijken op www.energieloketnederbetuwe.nl

Het gespecialiseerde bedrijf Sobolt maakte de warmtescans en leverde bewoners de warmtefoto en het isolatierapport op maat.

Input Transitievisie Warmte Neder-Betuwe

De gemeente neemt de resultaten van de warmtescans en de bewonersenquête mee in de Transitievisie Warmte Neder-Betuwe. Deze visie ligt eind dit jaar voor besluitvorming voor in de gemeenteraad.