Vlaggen (2)

Column burgemeester

In mijn column van vorige week deed ik een oproep aan degenen, die de omgekeerde vlaggen aan de gemeentelijke lantaarnpalen hadden gehangen, om deze weg te halen, óf met mij in overleg te treden. Wel, het eerste hebben ze nog niet gedaan, het laatste wel. Afgelopen donderdagavond kreeg ik in het gemeentehuis bezoek van een dertigtal boeren, compleet met een aantal tractoren, vlaggen en rode boerenzakdoeken. Indrukwekkend, voor wie dit niet kent. Deze boer (ondergetekende) zit zelf echter nog regelmatig op zo’n gevaarte.

Ik heb anderhalf uur gesproken met deze groep boeren: een viertal veehouders en een aantal anderen, de meesten werkzaam in de agrarische sector. Deze groep is mij overigens niet bekend uit eerdere contacten, maar komt wel grotendeels uit onze gemeente. Allemaal voelen zij zich onder het huidige beleid bijzonder onzeker over hun toekomst, levenswijze en bestaansmogelijkheden op het platteland. Ik merkte al snel dat het verzet veel breder is dan alleen tegen de stikstofmaatregelen. Men voelt zich eenvoudigweg niet gehoord door de overheid. We spraken over hun problemen met het overheidsbeleid in het algemeen en het stikstofbeleid in het bijzonder, over de opgehangen vlaggen en over andere acties. De vier veehouders in dit gezelschap gaven aan in hun bedrijfsvoering heel concreet tegen het stikstofbeleid aan te lopen. De emoties kwamen dicht aan het oppervlak.

Het ophangen van de omgekeerde vlaggen is een noodsignaal naar de samenleving, naar de politiek, en vooral naar de Haagse bestuurders. Deze boeren hebben het vertrouwen in politici verloren. Zij zijn bang dat als de boerenacties nu stoppen, men in Den Haag gewoon doorgaat met het ingezette beleid, zonder te luisteren naar signalen uit de samenleving, laat staan te overleggen met alle betrokkenen. Daarom is het weghalen van de vlaggen voor hen nu niet in beeld . Ondanks dat men weet, dat burgemeester, raad en college van Neder-Betuwe zich achter de zorgen van de boeren scharen, en willen doen wat redelijkerwijs mogelijk is om een gezond toekomstperspectief in de agrarische sector te behouden.

Mijn indruk is dat het verwijderen van de vlaggen van de gemeentelijke lantaarnpalen op dit moment tot meer onrust en protest zal leiden. Ik heb daarom met de boeren afgesproken dat de omgekeerde vlaggen in de maand augustus mogen blijven hangen, mits er geen gevaarlijke situaties met betrekking tot de verkeersveiligheid ontstaan. Eind augustus komen we weer bij elkaar om verder te praten. Overigens waren we het wel met elkaar eens dat het storten van brandend stro, banden en asbest op (snel)wegen niet de goede manier van actie voeren is. Al met al hebben boeren en burgemeester hun zorgen en standpunten goed met elkaar kunnen delen. In feite zit ik in zo’n situatie met twee petten op: in de eerste plaats als burgemeester, in de tweede plaats onvermijdelijk ook als boer. Ik zie uit naar het vervolggesprek aan het eind van deze maand.

Uw burgemeester,
Jan Kottelenberg