Verkiezingsuitslagen (voorlopig)

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2023

Provinciale Staten

Op 15 maart 2023 brachten de inwoners van Gelderland hun stem uit tijdens de Provinciale Statenverkiezing. De opkomst in Neder-Betuwe was 70,39 %. Voor heel Gelderland was dat 63,2%. Definitieve uitslag Provinciale Statenverkiezingen Het Centraal Stembureau maakt de definitieve uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen bekend tijdens een openbare zitting op donderdag 23 maart 2023 om 10:00 uur in het Huis der Provincie. U kunt hierbij aanwezig zijn of de zitting online volgen. De nieuwe Statenleden worden vervolgens op 29 maart 2023 door de commissaris van de Koning benoemd tijdens de eerste Statenvergadering van de nieuwe Statenperiode.

Wilt u meer weten over de uitslag van de verkiezingen van Provinciale Staten? Kijk op www.gelderland.nl/themas/politiek/de-provincie-kiest

In dit document kunt u het volledige overzicht vinden van de stemmen die zijn uitgebracht in de Neder-Betuwe.

Waterschap

Op woensdag 15 maart 2023 waren de waterschapsverkiezingen tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen. De opkomst in Neder-Betuwe was 59,3%. Voor het hele gebied van het Waterschap was de opkomst 57%. Op donderdag 23 maart is de definitieve uitslag bekend.

Wilt u meer weten over de uitslag van de verkiezingen waterschap? Kijk op www.waterschaprivierenland.nl/verkiezingen

In dit document kunt u het volledige overzicht vinden van de stemmen die zijn uitgebracht in de Neder-Betuwe.