Vergaderingen 19 januari en 26 januari 2023

College-informatieavond over ‘Armoede en energiearmoede’, donderdag 19 januari, 19:30-21:00 uur en

Beeldvormende avond, donderdag 26 januari, 19:30 uur

Gemeentehuis ingang raadszaal

College-informatieavond over ‘Armoede en energiearmoede’, donderdag 19 januari, 19:30-21:00 uur, raadzaal gemeentehuis

Op de agenda staat het onderwerp ‘Armoede’.

Wethouder Van Dijkhuizen en de beleidsadviseur Werk en Inkomen schetsen relevante ontwikkelingen, nemen de raad mee in actuele cijfers en geven een overzicht van landelijke en lokale maatregelen.

Die zijn erop gericht inwoners die met armoede te maken te hebben te ondersteunen en de (financiële) situatie van inwoners structureel te verbeteren.

Beeldvormende avond, donderdag 26 januari, 19:30 uur, raadzaal gemeentehuis

Op de agenda staat onder meer:

 • Raadsspreekuur. Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen hun visie geven over onderwerpen die niet op onderstaande agenda staan. Aanmelden hiervoor kan tot 25 januari 2023 (12:00 uur) bij de griffie via griffie@nederbetuwe.nl.
 • Verklaring van geen bedenkingen voor tijdelijk afwijken bestemmingsplan Nieuweweg 2, IJzendoorn
 • Verhogen budgetplafond huidige Toekomstbestendig Wonen Lening
 • Instellen Toekomstbestendig Wonen Lening voor Verenigingen van Eigenaren
 • Bestemmingsplan 'Kerk Cuneraweg Ochten'
 • Bestemmingsplan ‘Dodewaard, Margrietlaan 13’
 • Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten voor woningbouwlocatie 'Aan de Linge'
 • Concept-Oplegnota Jaarschijf 2023 bij Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 politie O-N
 • Verruiming doelgroep bijzondere bijstand
 • Gemeenschappelijke regelingen
 • Kaderbrief Regio Rivierenland 2024 / Kaderbrief Regionaal Archief Rivierenland 2024 / Kadernota Avri 2024 / Kaderbrief Omgevingsdienst Rivierenland 2024 / Kadernota Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland 2024 / Kaderbrief Werkzaak Rivierenland 2024 / Kaderbrief Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2024 / Kaderbrief GGD Gelderland-Zuid 2024 / Terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen

De achterliggende stukken zijn te lezen op onze website.

Wilt u deze vergaderingen volgen? Belangstellenden zijn van harte welkom op de publieke tribune. Deze vergadering is ook live te volgen en terug te kijken op www.nederbetuwe.nl (Politieke agenda / Klik op datum)