Vergadering Beeldvormende avond, donderdag 25 november 19.30 uur

Hamer, microfoon en documenten

Op de agenda staat onder meer:

  • Raadsspreekuur - Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kunnen hun visie geven over onderwerpen die verder niet op deze agenda staan. Aanmelding voor dit  raadsspreekuur graag uiterlijk 24 november 2021 (12.00 uur) bij de griffie via griffie@nederbetuwe.nl
  • Bestuursrapportage 2021
  • Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2022
  • Bestemmingsplan Varakker ongenummerd
  • Plan IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte)
  • Transitievisie warmte
  • Integrale laadvisie Neder-Betuwe 2021
  • Afvalstoffenheffing 2022 en begrotingswijziging Avri
  • Omgevingswet: adviesrecht gemeenteraad bij buitenplanse omgevingsactiviteite
  • Belastingverordeningen 2022

Kijk voor meer informatie en achterliggende stukken op https://neder-betuwe.notubiz.nl/dashboard.