Verbonden

artist illustration rood wit en blauw

Het waren goede dagen. Op 4 en 5 mei hebben we in onze dorpen samen herdacht en de bevrijding gevierd. We hebben stil gestaan bij wat ons bindt en wat ons dierbaar is. Het was goed om samen te luisteren naar de verhalen, de gedichten, de zang en de muziek. Ze vertelden ons van oorlog die geen grenzen kent. Maar ook van de herkregen vrede.

Onze Oekraïense mede-inwoners herdachten met ons. Tegelijkertijd beleven zij elke dag dat er in hun eigen land de oorlog woedt. Vrede, dat is wat zij vurig wensen. Onze steun hebben zij elke dag nodig.

Samen herdenken en vieren en onze gesprekken hierover, ze hebben mij, ze hebben ons veel stof tot nadenken gegeven. En naar ik hoop ook iedereen weer extra gemotiveerd voor een permanente inzet voor vrede, veiligheid en respect voor de ander.

Mijn dank aan de leden van de Comités en aan alle vrijwilligers die de herdenkingen en de festiviteiten, vaak op korte termijn, hebben georganiseerd. Mijn dank ook aan u en jullie, inwoners, die meewerkten, die erbij waren. Laten we elkaar blijven ontmoeten.

Jan Kottelenberg,
uw burgemeester