Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen 2022

Als ondernemer of vrijwilligersorganisatie onkosten gemaakt voor het controleren van coronatoegangsbewijzen? Dan kun je hiervoor een tegemoetkoming krijgen.

Op 25 februari hebben we afscheid genomen van het coronatoegangsbewijs dat werd ingezet als onderdeel van de coronamaatregelen in de horeca, kunst- en cultuursector, sport- en evenementensector.

De overheid sluit niet uit dat, indien nodig, het controleren van de coronatoegangsbewijzen in de toekomst weer breder ingezet gaat worden. Gemeente Neder-Betuwe wil de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen daarom weer inzetten voor een subsidieregeling. Met deze subsidieregeling komen we u als ondernemers en/of vrijwilligersorganisaties tegemoet voor de gemaakte onkosten bij het controleren van coronatoegangsbewijzen. Ook biedt het u de gelegenheid om uw organisatie in te richten voor een eventuele herinvoering van de controle op de coronatoegangsbewijzen. Hierbij kunt u denken aan de aanschaf van polsbandjes of apparatuur voor het uitvoeren van de controle op coronatoegangsbewijzen.

Tegemoetkoming in gemaakte onkosten

Het gaat om de onkosten die u daadwerkelijk gemaakt heeft of maakt in de periode 1 januari tot en met 26 maart 2022. Hiervoor kunt u eenmalig een bedrag van maximaal 2500 euro ontvangen als tegemoetkoming. Aanvragen worden getoetst aan de kaders van de regeling.

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?

  • Wanneer u als ondernemer of vrijwilligersorganisatie uit Neder-Betuwe de wettelijke plicht heeft om bezoekers te controleren op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten.

  • Wanneer u hiervoor kosten heeft gemaakt/maakt in de periode 1 januari 2022 t/m 26 maart 2022 en die kosten niet via een andere (corona)compensatieregeling vergoed krijgt.

  • Wanneer u zelf (en niet de beheerder/eigenaar van uw locatie) de controle op de coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten uitvoert.

Aanvragen die binnenkomen nadat het volledige budget reeds is toegekend worden afgewezen.

Hoe kunt u een aanvraag voor de tegemoetkoming indienen?

Aanvragen van de tegemoetkoming kan tot en met 15 april 2022 via het aanvraagformulier.

Stuur bij de aanvraag minimaal een rekentool, één factuur, loonoverzicht en/of urenverantwoording van de gemaakte kosten mee. Huurt u bijvoorbeeld extern in? Stuur dan een factuur mee. Maakt u extra loonkosten? Voeg dan de berekening toe en maak hierbij gebruik van de rekentool die voor u van toepassing is. U vindt de rekentools in de bijlagen.

Vragen?

Heeft u vragen? Stuur een mail naar coronaregelingen@nederbetuwe.nl en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bijlagen: