Tegemoetkoming in energiekosten

Een mannenhand geeft papiergeld

Gemeente Neder-Betuwe wil zo snel mogelijk huishoudens met een laag inkomen financieel ondersteunen in verband met de sterk gestegen energiekosten. Binnen de richtlijnen van het Rijk heeft de gemeente bepaald dat huishoudens waarvan het inkomen tot 20 procent boven het sociaal minimum ligt in aanmerking komen voor een energietoeslag van 800 euro. De gemeente probeert deze financiële bijdrage voor eind april 2022 uit te betalen.

Extra steun in de rug

Wethouder Herma van Dijkhuizen, van onder meer Welzijnsbeleid, vindt het belangrijk dat de gemeente het geld op korte termijn uitkeert: “De nood is hoog bij mensen met lage inkomens. Ik denk daarbij ook aan ZZP-ers die nu geen of weinig werk hebben. Gemeente Neder-Betuwe hoopt met de uitvoering van deze maatregel inwoners die in een financieel moeilijke situatie zitten snel een extra steun in de rug te geven."

Bijdrage op de rekening

Inwoners met een laag inkomen die bij de gemeente bekend zijn omdat zij bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand of een tegemoetkoming bij chronische ziekte krijgen, hoeven geen aanvraag in te dienen voor de energietoeslag. Zij ontvangen de eenmalige bijdrage van 800 euro voor eind april op hun rekening.

Bijdrage zelf aanvragen

Inwoners die een inkomen hebben dat niet meer dan 20 procent boven het sociaal minimum ligt en die nog niet bij de gemeente bekend zijn, kunnen tot 1 januari 2023 de energietoeslag via een formulier aanvragen. Neem hiervoor contact op met het Kernpunt. Na het insturen van het aanvraagformulier ontvangen huishoudens de financiële bijdrage van 800 euro zo snel mogelijk.