Samen sterk voor een Veilig Buitengebied

Samen werken aan een schoon, heel en veilig buitengebied zonder ondermijnende criminaliteit. Om dit te bereiken en vast te houden werken maar liefst 14 gemeenten, waaronder Neder-Betuwe en partners zoals de Omgevingsdiensten, politie, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Wildbeheereenheden, Waterschap Rivierenland, handhaving en inwoners samen aan het proces Veilig Buitengebied in Gelderland-Zuid.

Vertegenwoordigers van de veertien gemeenten en de partners die samenwerken voor een Veilig Buitengebied in Gelderland-Zuid bij het bord waar zij hun handtekening op hebben gezet

Vertegenwoordigers van deze gemeenten en organisaties hebben op 6 juli tijdens de startbijeenkomst op het gemeentehuis van Neder-Betuwe hun handtekening gezet om deze samenwerking kracht bij te zetten.

Hulp van inwoners

Alle gemeenten in Gelderland-Zuid en de aangesloten partijen werken samen om meer zicht te hebben en te houden op wat in het buitengebied gebeurt. Zij kunnen dat niet alleen en vragen inwoners en ondernemers die wonen en werken in dat buitengebied om mee uit te kijken. Op die manier is het mogelijk om ondermijnende criminaliteit beter tegen te gaan. Gelderland-Zuid heeft met deze gezamenlijke aanpak een primeur voor Nederland, want niet eerder zijn zoveel gemeenten en organisaties tegelijkertijd met deze aanpak begonnen.

Brochure ‘KIJK UIT!’

In de de brochure 'KIJK UIT! - Je gaat het pas zien als je het door hebt' is veel informatie te vinden over Veilig Buitengebied. Bijvoorbeeld over de aanpak van het proces, maar ook hoe signalen van ondermijnende criminaliteit te herkennen zijn. De eerste exemplaren van ‘KIJK UIT!’ zijn uitgereikt aan burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe en burgemeester Vincent van Neerbos van West Maas en Waal. De digitale versie van de brochure is in elke gemeente beschikbaar, een papieren versie volgt binnenkort.