Raadsvergadering - Het Debat en Het Besluit

Voorzittershamer met microfoon en documenten

Donderdag 29 september, 19:30 uur is er een raadsvergadering in het gemeentehuis. Op de agenda staat onder meer:

Het Debat

 • Bestemmingsplan ‘Willemspolder fase 1’

 • Uitvoeringsplannen nota Sociaal Domein

 

Het Besluit - Raadsvergadering

Hamerstukken

 • Proces voorbereiding herbenoeming burgemeester

 • Aanwijzing gezamenlijk lid algemeen bestuur Regio Rivierenland

 • Wijzigen kaders commissie bestuurlijke vernieuwing

 • Opzegging stedenband met Pepowo

 • Bestuursrapportage Werkzaak Rivierenland 2022

 • Krediet regionaal mobiliteitsfonds 2023-2026 en zienswijzen uitvoeringsagenda

 • Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2023

 • Verordening uitvoering en handhaving Omgevingsrecht Neder-Betuwe 2023

 • Bestemmingsplan ‘Kesteren, Hoofdstraat - Torenstraat’

 • Bestemmingsplan ‘Hoofdstraat 99 Kesteren’

 • Bestemmingsplan ‘Dodewaard, Welysestraat naast 23’

 • Krediet uitbreiding Pantarijn

 • Landschapsontwikkelingsplan Neder-Betuwe 2022-2032

 • IBOR-assetsheets begraafplaatsen en riolering & water

Bespreekstukken

 • Bestemmingsplan ‘Willemspolder fase 1’

 • Uitvoeringsplannen nota Sociaal Domein

Iedereen is welkom om bij de vergadering aanwezig te zijn. De achterliggende stukken zijn te lezen op neder-betuwe.notubiz.nl/vergadering/891392. Deze vergadering is ook via een livestream te volgen op neder-betuwe.notubiz.nl/live