Proficiat Bibliotheek Rivierenland!

Lidy Vos en wethouder Herma van Dijkhuizen

In de Bibliotheek Opheusden vieren Lidy Vos, directeur-bestuurder van Bibliotheek Rivierenland, en wethouder Herma van Dijkhuizen de hernieuwde certificering van Bibliotheek Rivierenland.

Landelijk zijn er kwaliteitsnormen opgesteld waaraan iedere openbare bibliotheek moet voldoen. Bibliotheek Rivierenland scoorde op alle onderdelen goed! Daarom mag de bibliotheek zich opnieuw officieel ‘openbare bibliotheek’ blijven noemen en partner zijn in het landelijk netwerk van openbare bibliotheken. Het certificaat is vier jaar geldig.

Herma van Dijkhuizen is er erg blij mee: ‘Ik had er veel vertrouwen in. Bibliotheek Rivierenland heeft de laatste jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Hun aanbod en werkwijze sluit goed aan bij wat partners als scholen en gemeenten graag willen.'

Intensieve en transparante samenwerking tussen de gemeenten in de regio en de bibliotheek zorgen ervoor dat Bibliotheek Rivierenland nog beter kan inspelen op lokale wensen en behoeften, zowel op maatschappelijk, cultureel als educatief gebied. In het certificeringsrapport staat: ‘De bibliotheek levert een topprestatie ondanks beperkte middelen.’